Predsedavajući Spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta Dejvid Mekalister je u kontekstu vanredne situacije zbog epidemije korona virusa pozdravio predloge za proširenje Fonda solidarnosti EU da pokrije najhitnije slučajeve u zdravstvu istovremeno pozivajući da se otvori za sve zemlje Zapadnog Balkana. Ministarka za evrointegracije Srbije pozdravila je poruke iz EP evrokomesarima i izrazila nadu da će EK odgovoriti konkretnim merama.

"Moramo da preduzmemo neophodne dodatne mere da ojačamo javne zdravstvene sisteme i ublažimo socio-ekonomski uticaj krize zbog COVID-19 na Zapadnom Balkanu", istakao je Mekalister u saopštenju.

Mekalister je takođe u ime Spoljnopolitičkog odbora EP pozdravio odluku članica EU da se otvore pregovori o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom.

"EU je usred krize prevazišla podele i pokazala istinsku solidarnost sa našim prijateljima i partnerima. Pozdravljam zakasnelu odluku da se otvore pristupni pregovori sa Albanijom i Severnom Makedonijom žaleći što smo do sada čekali na taj važan korak", rekao je Mekalister.

EP je nakon što se Evropski savet u oktobru nije dogovorio o otvaranju pregovora sa dve balkanske zemlje odgovorio rezolucijom u kojoj je izrazio razočaranje i naglasio da su obe zemlje ispunile uslove za početak pregovora o članstvu.

Šef Spoljnopolitičkog odbora EP ocenio je u saopštenju i da je sada vreme da se nastavi zajednički rad u sklopu unapređene metodologije proširenja i da se zajedno ide ka "širem cilju evrointegracija- obezbeđenju mira, stabilnosti, solidarnosti i slobode u Evropi".

"EU takodje mora da obezbedi odgovarajuću, fleksibilnu i efikasnu podršku u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)", istakao je Mekalister, nemački evroposlanik iz grupe Evropska narodna partija.

Odluku ministara evropskih poslova o otvaranju pristupnih pregovora sa dve balkanke zemlje 26. marta  treba da potvrde i šefovi država ili vlada EU.

Joksimović pozdravila poruke EP, očekuje finansijsku podršku Srbiji

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović pozdravila je poruke koje su funkcioneri Evropskog parlamenta zajednički uputili komesarima Evropske komisije i kazala da se nada da će EK odgovoriti konkretnim merama i pružiti finansijsku podršku Srbiji i drugima sa Zapadnog Balkana za borbu protiv pandemije korona virusa i za "veliki posao" ekonomsko-socijalnog oporavka od njenih posledica.

U pismu funkcionera EP ukazano da jedino uz punu solidarnost i udruživanjem napora i svih resursa Evrope - članice ali i kandidati i potencijalni kandidati u neposrednom susedstvu, mogu izaći na kraj sa jednim od najvećih izazova u njenoj modernoj istoriji - korona virusom.

"Posebno pozdravljam i naglašavam njihov poziv EК na potrebu da mere koje preduzima EU, posebno postupak odobravanja izvoza medicinske opreme iz Evropske unije, ne smeju da negativno utiču na sposobnost da se i naša i druge države u pregovorima uspešno suprostave pandemiji", kazala je Joksimović, a saopštilo Ministarstvo 24. marta.

Predsedavajući odbora EP pozvali su Evropsku komisiju da izvesti Evropski parlament o dodatnim finansijskim merama koje će Evropska komisija doneti za pomoć trećim državama i u tom smislu pre svega o merama za jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema tih država i prevazilaženja društveno-ekonomskih posledica.

Podržavajući aktivnosti koje Evropska komisija preduzima u cilju podrške ovim državama iz sredstava IPA, programa EU i Mehanizma civilne zaštite EU predsedavajući odbora su podržali predlog da se Fond solidarnosti EU koristi i u slučaju ugrožavanja opšteg javnog zdravlja.

"Posebno značajno je i što su ukazali na potrebu da finansiranje ovakvih mera treba da podrazumeva dodatna sredstva, a ne samo preusmeravanje već postojećih sredstava čime se mogu usporiti reformske i druge aktivnosti koje se sprovode", istakla je Joksimović.

Izvor: Beta/EURACTIV.rs

Foto: Beta/MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE/Jovo Mamula