Savet EU usvojio je odluke o zaključenju sporazuma Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Fronteks (Frontex) sa Srbijom i Crnom Gorom o saradnji u upravljanju granicom.

Sporazumi će omogućiti Fronteksu da pomaže Srbiji i Crnoj Gori u upravljanju granicom, da izvode zajedničke operacije i angažuje timove u regionima tih zemalja koje se graniče sa EU.

Aktivnosti će biti usmerene na zaustavljanje ilegalne imigracije, posebno naglih promena migratornih tokova, kao i prekograničnog kriminala, a mogu da uključe i veću tehničku i operativnu pomoć na granici.

"Jačanje saradnje prioritetnih trećih zemalja i Fronteksa će pomoći u rešavanju problema ilegalne imigracije i dalje osnažiti bezbednost na spoljnim granicama EU", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Saveta EU.

Davor Božinović, zamenik hrvatskog premijera i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, trenutno predsedavajuće EU, rekao je da je bliska saradnja Brisela sa partnerima sa Zapadnog Balkana ključna kako bi se rešili izazovi  migracije sa kojima se Unija suočava.

"Zaključeni sporazumi o saradnji u upravljanju granicom sa Srbijom i Crnom Gorom su važan deo naše ukupne strategije upravljanja granicom", istakao je Božinović.

Kako je navedeno, Crna Gora je završila sve oko sporazuma i on će stupiti na snagu 1. jula.

U Srbiji procedura još nije gotova a kada bude završena, sporazum će stupiti na snagu.

Prvi sporazum o saradnji u upravljanju granicom zaključen je sa Albanijom 2019. U maju te godine Fronteks je pokrenuo prvu zajedničku operaciju na teritoriji susedne zemlje koja nije članica EU.

Takvi sporazumi su parafirani i sa Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom i čekaju finalizaciju.

Usvajanje nove evropske regulative 2019. ojačalo je ulogu Fronteksa i omogućiće zaključivanje sporazuma o zajedničkim operacijama i raspoređivanju u zemljama koje nisu u neposrednom susedstvu EU.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Fronteks