Lideri Zapadnog Balkana su se obavezali da će olakšati i promovisati konkretne korake ka regionalnom ekonomskom razvoju kako bi podstakli ekonomski oporavak nakon pandemije, dugoročnu konkurentnost regiona i povećali njegovu privlačnost za strane investitore, saopšteno je iz Atlantskog saveta.

Oni su se saglasili da će poboljšanjem poltičke saradnje i dobrosusedskih odnosa, kao i uklanjanjem prepreka koje ometaju ekonomski rast, biti ubrzana realizacija plana za slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi u regionu, zaključci su Atlantskog saveta sa samita održanog 29. jula.

Atlantski savet iz Vašingtona, organizator samita, na sajtu navodi da je neophodno sprovođenje plana za privlačenje novih direktnih stranih investicija u regionu i brzo raspoređivanje namenskih sredstava za oporavak nakon krize usled pandemije, sa fokusom na infrastrukturu i energiju.

Lideri regiona, koji teži članstvu u EU, naveli su da će se, u svetlu ubrzanja procesa, regionalne inicijative graditi na tri stuba - četiri slobode Evropske unije, spremnim investicionim projektima i praćenju implementacije.

Zapadnobalkansa šestorka saglasna je da će regionalna saradnja svakoj državi pojedinačno pomoći da razvije pravila i standarde koji se od njih očekuju za članstvo u EU. Time će se i regionalno tržište približiti tržištu EU.

Da bi to učinili, navode iz Saveta, lideri će u koordinaciji s regionalnim organizacijama u novembru na samitu u Sofiji usvojiti akcioni plan za regionalnu saradnju strukturiranu oko četiri slobode.

Cilj je da se produbi regionalna saradnja, te da kroz temeljnu implementaciju građani vide konkretne promene, kao što je jednostavnija administracija za putovanje (zeleni koridori), mogućnost studiranja i poslovanja, te efikasnije funkcionisanje u regionu.

Lideri su pozdravili podršku međunarodnih finansijskih institucija kako bi se olakšale investicije privatnog sektora u regionu, a prednost je data infrastrukturnim projektima.

Države će jakim monitoringom pomoći da se odaberu projekti, stvore uslovi za realizaciju regionalnih inicijativa i da se obećana sredstva što brže i što transparentnije ulože.

Saradnja će se realizovati kroz investicioni fond za Zapadni Balkan sa potencijalnim partnerima, EU, Evropskom investicionom bankom, Svetskom bankom.

Cilj je promovisanje ulaganja u infrastrukturu koja je otvorena i inkluzivna, transparentna, ekonomski, ekološki i društveno održiva i u skladu sa evropskim zahtevima i međunarodnim standardima, zakonima i propisima.

Regionalni savet za saradnju (RCC) pratiće implementaciju, a Privredne komore šest regionalnih ekonomija pripremaju izveštaje o poslovanju biznis zajednice koji će se koristiti u cilju efikasnosti implementacije.

Lideri Zapadnobalkanske šestorke su 29. jula učestvovali na video samitu koji je organizovao vašingtonski Atlantski savet, a bio je posvećen konkretnim koracima za unapređenje regionalne ekonomske saradnje i privlačenje stranih investicija.

Na samitu su učestvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Kosova Avdulah Hoti, premijer Albanije Edi Rama, predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski, predsedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija i ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić, kao i zvaničnici EU, SAD i međunarodne zajednice.

Izvor: Beta

Foto: Atlantic council