Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti (NKT) u Crnoj Gori dozvolilo je ograničena okupljanja uoči parlamentranih izbora zakazanih za 30. avgust. Takođe je preporučeno da se sprovedu pripreme i definišu pretpostavke za početak školske godine u redovnom terminu i u punom kapacitetu.

"Pohađanje nastave, boravak u školi i predškolskim ustanovama imaju nezamenjivu obrazovno-vaspitnu ulogu. Stoga je potrebno pravovremeno pripremiti jasne preporuke kako bi se na zdravstveno bezbedan način omogućilo redovno odvijanje aktivnosti u svim školskim i predškolskim ustanovama u državi", saopšteno je nakon sednice NKT-a.

NKT je predložilo Ministarstvu zdravlja da se izmenama i dopunama odgovarajućih naredbi omoguće politički skupovi u zatvorenom i na otvorenom prostoru uz ograničenje broja prisutnih i obavezno poštovanje propisanih epidemioloških mera – održavanja distance, higijene ruku i nošenja zaštitnih maski.

Na otvorenom je dozvoljeno okupljanje do 100 lica, a u zatvorenom do 50, uz odgovornost političkih subjekata za organizaciju i poštovanje mera tokom održavanja skupa.

"Imajući u vidu predstojeće međunarodne sportske aktivnosti kao i veliko interesovanje inostranih medija i stranih posmatračkih misija za izborni proces u Crnoj Gori, NKT je predložio definisanje posebnih uslova kojima bi se omogućio nesmetan ulazak i boravak u Crnoj Gori navedenih subjekata na način koji obezbeđuje optimalnu zaštitu zdravlja.

"Navedeno je u skladu sa do sada važećim protokolom za popuštanje mera u međunarodnom saobraćaju i preporukama Evropske komisije", saopšteno je iz NKT.

U Crnoj Gori je od početka juna bilo 55 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19, a od početka godine 64. Do sada je registrovano više od 3.600 zaraženih korona virusom.

Svetska zdravsvena organizacija (SZO) u Crnoj Gori je ranije preporučila da se škole otvore u trenutku kada širenje epidemije virusa korone bude pod kontrolom.

"Otvaranje škola biće izazov. To je odluka koju moraju da donesu nacionalne vlasti. Treba uzeti u obzir niz različitih faktora i da se izvrši procena rizika. Preporuka je da se mora voditi računa od toga kakva je epidemiološka situacija do kakvi su operativni i kapaciteti sistema", izjavila je šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović za TV Vijesti.

Izvor: Beta

Foto: Beta/AP