Akcioni plan za postizanje Zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu, koji uključuje i predloge Mini Šengena, treba da se sprovodi na nivou svih šest zemalja regiona pomažući im da postignu evropske standarde na svom putu ka članstvu u EU, izjavili su 4. novembra učesnici onlajn panel diskusije "Zajedničko regionalno tržište za Zapadni Balkan. Put ka istinski integrisanom regionu".

Dokument "Zajedničko regionalno tržište – katalizator dublje regionalne ekonomske integracije i korak ka jedinstvenom tržištu EU" je akcioni plan za period 2021-24. koji će biti predstavljen na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Sofiji 10. novembra. Plan je pravio Savet za regionalnu saradnju zajedno sa vladama regiona, EU, CEFTA i drugim partnerima.

Zamenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Tanja Miščević je na onlajn skupu, predstavljajući dokument, izjavila da Zajedničko regionalno tržište nije zamena za evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana, istakavši da se u dokumentu koriste postojeći EU standardi i obaveze preuzete u okviru evropskih integracija.

"Mi ne uvodimo nove standarde, ne menjamo obaveze preuzete drugim međunarodnim sporazumima, nego nadograđujemo temelje tih dokumenata i pravimo listu mera koje mogu da se postignu u trenutnim okolnostima, posebno imajući u vidu da se zakonodavstvo EU menja", rekla je Miščević na skupu koji je organizovao Centar za evropske politike (CEP) u okviru svoje mreže "Think for Europe", u saradnji sa RCC.

Miščević je dodala da postoji potreba da se uspostavi dobra saradnja u regionu ne samo da bi se podstakao razvoj ekonomije i industrijske proizvodnje, nego i drugih elemenata kao što je povezivanje regiona kroz slobodno kretanje ljudi, roba, usluga, kapitala.

Akcioni plan se zasniva se na četiri stuba - četiri slobode, stvaranje regionalnog digitalnog, investicionog i industrijskog i inovacionog prostora.

Miščević je dodala da Zapadni Balkan, kao deo Evrope, mora da prati šta se dešava u EU i da će zato u dokument biti uključeni elementi evropske Zelene agende – dekarbonizacija, cirkularna ekonomija, smanjenje zagađenja, održiv prehrambeni sistem i zaštita prirode i biodiverziteta.

Generalna sekretarka RCC Majlinda Bregu istakla je da je to plan koji treba da se ostvari na nivou svih šest zemalja Zapadnog Balkana.

"Zajedno sa Evropskom komisijom uspeli smo da zajedno izgradimo zajednički plan o Zajedničkom regionalnom tržištu", rekla je Bregu.

Dodala je da će taj plan uključiti predloge Mini Šengena o četiri slobode, ali da će se taj proces odvijati na nivou svih šest zemalja.

"Nema smisla paralelno voditi procese, jedan na nivou tri ili četiri zemlje, a jedan na nivou šest zemalja. Zato smo insistirali da imamo jedan plan za sve i nadam se da će taj dokument potvrditi svi lideri regiona", rekla je Bregu.

Anida Šabanović iz Spoljnopolitičke incijative BiH istakla je da je za uspeh ovog plana neophodno da politička posvećenost zemalja ostane jaka i da se dosledno sprovodi.

Dodala je i da je u njegovoj primeni neophodna saradnja institucija, nevladinog sektora i građana.

Šabanović je istakla i da će svi na Zapadnom Balkanu podržati inicijativu samo ako je ne budu videli kao alternativu EU integracijama i ako budu jednaki u procesu.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Think for Europe Network