Zemlje Zapadnog Balkana treba da se usmere na temeljne reforme, zaštitu osnovnih prava, funkcionisanje i nezavisnost demokratskih institucija, kao i regionalnu saradnju, navodi se u nacrtu zaključaka Saveta ministara EU za opšte poslove o proširenju i zemljama u tom procesu.

Savet je u nacrtu potvrdio posvećenost proširenju i naveo da je EU odlučna da ojača i intenzivira angažovanje na svim nivoima kako bi podstakla političku, ekonomsku i socijalnu transformaciju Zapadnog Balkana, uključujući dalju pomoć zasnovanu na opipljivom napretku u vladavini prava i društveno-ekonomskim reformama.

"Savet se raduje održavanju prve međuvladine konferencije sa Severnom Makedonijom i, pod uslovom da su ispunjeni usovi iz zaključaka Saveta iz marta, sa Albanijom što je pre moguće nakon što Savet odobri pregovaračke okvire sa tim zemljama", navodi se u nacrtu zaključaka koji treba da budu usvojeni na sastanku Saveta 8. decembra.

Kako piše u nacrtu dokumenta, novi pristup proširenju EU (nova metodologija) sa još snažnijim težištem na fundamentalnim reformama i sa ciljem da se proces pristupanja učini predvidljivijim, kredibilnijim i dinamičnijim, zasnovan je na objektivnim kriterijumima i rigoroznim uslovljavanjima i reverzibilnosti.

Savet u tom kontekstu ističe da je značajno da se osigura da EU može da očuva i produbi svoj razvoj, uključujući kapacitete da primi nove članice.

S obzirom na trenutno stanje reformi partnera na Zapadnom Balkanu, Savet je istakao hitnu potrebu da se region usredsredi na temeljne reforme kako bi se otklonili brojni strukturni nedostaci u oblastima vladavine prava, osnovnih prava, jačanja demokratskih institucija i reforme javne administracije, kao i oko ekonomskih kriterijuma.

"Čvrsti i održivi rezultati u sprovođenju reformi i konkretni i opipljivi rezultati u tim ključnim oblastima ostaju od suštinskog značaja, posebno za određivanje ukupnog tempa pristupnih pregovora", ističe se u dokumentu u koji su Euraktiv Srbija i Beta imali uvid.

Savet navodi da su vladavina prava i osnovne vrednosti, iako su neki partneri iz regiona napredovali na tom planu, i dalje jedan od glavnih izazova koji je često povezan sa manjkom političke volje, kontinuiranim elementima zarobljene države i nedostacima u nezavisnosti pravosuđa, institucionalnom otporu i borbi protiv korupcije i organizovang kriminala, kao i sve težem okruženju za civilno društvo.

Navodi se i da mere donete u uslovima pandemije moraju da budu proporcionalne, vremenski ograničene i uz poštovanje osnovnih sloboda.

Situacija oko slobode izražavanja i nezavisnosti medija ozbiljno zabrinjava, ocenjuje se u nacrtu dokumenta i dodaje da su potrebne hitne mere kako bi se zaštitili ti stubovi demokratije.

Dalje piše da je Savet ozbiljno zabrnut što su i dalje prisutne pretnje, zastrašivanja i napadi na novinare i druge medijske aktere i ističe se da te bojazni moraju odlučno da se uklone, uključujući efikasnim istragama i rešavanjem takvih slučajeva kada se pojave.

Ukazuje se i na značaj daljeg napretka u reformi javne administracije, uključujući depolitizaciju i povećanje profesionalizma.

Takođe se ukazuje na najveći značaj inkluzivnog političkog dijaloga, posebno u parlamentima, i snažniju ulogu organizacija civilnog društva.

Savet je ponovio značaj slobodnih, poštenih i transparentnih izbora u skladu sa standardima OEBS, kao i poštovanje preporuka posmatračkih timova OEBS i EU.

U vezi ekonomskih kriterijuma, Savet je istakao da sprovođenje fundamentalnih reformi ostaje suštinski važno za ekonomski oporavak i razvoj i takođe ukazao na značaj borbe protv odliva mozgova i obezbeđenje perspektive za mlade.

Istaknuto je i da su dobri susedski odnosi i regionalna saradnja ključni elementi procesa proširenja i Savet je pozdravio napredak u tom domenu, posebno u realizaciji Zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana zasnovanog na EU pravilima i stanadarima.

Savet je pozvao i da se ulože dodatni napori u regionu da se prevaziđe nasleđe prošlosti i ubrza pomirenje zasnovano na klimi tolerancije, inkluzivnosti i poverenja i uz snažan angažman civilnog društva.

Istovremeno je Savet EU ponovo istakao značaj daljeg produbljivanja saradnje oko spoljnopolitičkih pitanja jer EU očekuje usklađivanje sa njenom Spoljnom i bezbedosnom politikom, posebno oko pitanja od zajednčkog interesa, poput restriktivnih mera i borbe protiv hibridnih pretnji.

Dalje je Savet istakao značaj jačanja saradnje u borbi protv terorizima, radikalizacije i organizovanog kriminala, kao i borbi protiv dezinformacija i hibridnih pretnji.

Istovremeno je Savet pohvalio Zapadni Balkan za kontinuirane napore i konstruktivnu saradnju na polju migracija.

Savet je pozvao na nastavak značajne finansijske i tehničke pomoći u procesu proširenja i ŠP, posebno u vidu pretpristupne pomoći.

Navodi se i da je pandemija korona virusa pokazala značaj i vrednost zajedničke borbe protiv izazova.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta