Savet za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini (PIC) potvrdio je privrženost teritorijalnom integritetu BiH i saopštio da sve strane u BiH moraju da poštuju Dejtonski sporazum, njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Predstavnici Rusije u tom telu ogradili su se uz ocenu da je niz poruka iz saopštenja "na rubu mešanja u unutrašnja pitanja suverene BiH".

Posle dvodnevnog sastanka političkih direktora PIC-a, održanog putem video linka, saopšteno je da je Upravni odbor PIC-a još jednom potvrdio svoje neupitno opredeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, sastavljene od dva entiteta.

"Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH", navodi se u saopštenju izdatom 2. decembra po završtku sednice UO PIC-a.

Vlastima u BiH upućeno je podsećanje da je Ustav BiH sastavni deo Dejtonskog mirovnog sporazuma i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne, obavezujuće i da se moraju provoditi.

UO PIC-a je potvrdio je punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštovanja Dejtonskog sporazuma i sprovođenju njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti UN-a, što kako je naglašeno, ostaje nepromenjeno.

UO PIC-a je istakao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje sprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Naglašena je potreba za punim sprovođenjem programa 5+2, što je i dalje uslov za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika (OHR).

Uslovi 5+2 podrazumevaju rešavanje pitanja raspodele između države i drugih nivoa vlasti, rešenje pitanja vojne imovine, potpuno sprovođenje konačne odluke za Brčko, fiskalnu održivost BiH i zaživljavanje vladavine prava.

Dodatni uslovi da bi OHR u BiH okončao mandat su potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pozitivna procena situacije u BiH od UO PIC-a zasnovana na punom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Navodeći da je nedavno obeleženo 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, UO PIC-a je pozvao sve strane u BiH da nastave zajednički rad kako bi obezbedili održivu i prosperitetnu budućnost zemlje.

"UO PIC-a je naglasio da su vrednosti vladavine prava i poštovanja ljudskih prava ugrađene u Opšti okvirni sporazum za mir i dalje od najvećeg značaja za budućnost BiH i dugotrajnu regionalnu stabilnost", stoji u saopštenju.

UO PIC-a je saslušao izlaganja predsednika Centralne izborne komisije BiH (CIK) i predstavnika Koalicije za slobodne i fer izbore "Pod lupom" i pozdravio njihove ocene u pogledu sprovođenja i rezultata lokalnih izbora održanih 15. novembra u BiH, koji su se uglavnom odvijali u mirnoj atmosferi.

Pozdravili su i usvajanje amandmana, u julu ove godine, kojima je omogućeno održavanje izbora u Mostaru, planiranih za 20. decembra.

Ocenjeno je da hitno moraju da budu razmotrene i rešene slabosti u izbornom procesu, koje posebno omogućavaju manipulaciju registracijom birača izvan zemlje, dok navodi o prevarama moraju biti istraženi.

UO PIC-a ponovio je poruke govornika sa 25. komemoracije posvećene genocidu u Srebrenici u julu i pozvao političke lidere da se uključe u dijalog i preduzmu konkretne korake koji vode ka istinskom pomirenju svih naroda.

S tim u vezi, UO PIC-a pozdravio je nedavno usvajanje revidirane Nacionalne strategije za ratne zločine i pozitivan ođek zajedničke izjave Predsedništva BiH povodom 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma, u kojoj je naglašena važnost jačanja pomirenja, mira i međusobnog poštovanja.

Politički lideri pozvani su da "ispune obećanje i javno odaju poštu svim žrtvama rata i jednom zauvek prekinu retoriku koja bi osujetila napore na pomirenju, uključujući veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i istorijski revizionizam".

UO PIC-a pozvao je bh. vlasti da odlučno krenu ka reformama koje se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije, koje su ključni dio procesa pristupanja EU.

Naglasili su potrebu za izmenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom savetu (VSTS) radi uspostavljanja detaljnog postupka provere imovine sa ciljem boljeg rešavanja sukoba interesa i drugih pitanja povezanih s integritetom, jačanja nezavisnosti i odgovornosti sudija, tužilaca i članova VSTS-a, kao i da bi se omogućio pravni lek protiv odluka VSTS-a.

UO PIC-a pozvao je vlasti u BiH, odnosno političke i institucionalne lidere BiH, da se bez odlaganja pozabave prioritetima, od kojih je ključno usvajanje i sprovođenje plana za 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Potom da poboljšaju koordinaciju i saradnju svih nivoa vlasti u BiH na suzbijanju pandemije kovid-19 i ublažavanju njenih socioekonomskih posledica.

Vlasti su pozvane da postignu sporazum o izbornoj reformi, kojim će se uzeti u obzir odluke Ustavnog suda BiH, kao i odluka iz predmeta "Sejdić-Finci" i srodne odluke Evropskog suda za ljudska prava, koje još nisu sprovedene.

Zatraženo je i da se preduzmu konkretni koraci, počevši od najviših političkih nivoa, ka pomirenju u BiH, uključujući zajedničke komemoracije.

U saopštenju je istaknuta potreba imenovanja nove vlade Federacije BiH, kao i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10, koje nisu imenovane posle opštih izbora 2018. godine, kao i popunjavanje upražnjene pozicije na svim nivoima, uključujući i članove Ustavnog suda Federacije te ključnih institucija na državnom nivou.

Od vlasti je zatraženo i da obezbede efikasnu saradnju svih nivoa vlasti u BiH i osiguraju dovoljne resurse za upravljanje migracijama i sigurnosti granica kao isključivom nadležnošću države, te osigurati pravičnu podelu odgovornosti za humanitarni smeštaj migranata i azilanata u celoj zemlji.

"U skladu s međunarodnim pravom, moraju se ukinuti restriktivne mere koje proizvoljno ograničavaju kretanje migranata", navodi se u saopštenju.

Predstavnici Rusije nisu se saglasili sa saopštenjem UO PIC-a, navodeći da je niz poruka "na rubu mešanja u unutrašnja pitanja suverene Bosne i Hercegovine".

"Sam dokument, nažalost, ponovo više liči na politički alat za promovisanje agende koja često nema nikakve veze sa implementacijom mirovnog sporazuma, pa čak je i u suprotnosti sa istim", naveli su predstavnici Rusije.

Smatraju da je ovaj oblik komunikacije sa institucijama suverene države "upitan sa stanovišta opšteprihvaćenih normi međunarodnog prava".

"Rusija, kao garant Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, dosledno zagovara suverenitet i teritorijalni integritet BiH, nepovredivost temeljnih dejtonskih principa ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda i dva entiteta sa širokim ustavnim ovlaštenjima. Nažalost, naši partneri su izbegli da jasno izraze punu podršku ovim principima", dodali su.

Naveli su da je zadatak međunarodne zajednice da podstiče dijaloga u duhu međusobnog poštovanja i razumevanja među narodima BiH po svim važnim pitanjima, a ne u pokušajima da svojom agendom zamene sasvim efikasne dejtonske mehanizme za funkcionisanje BiH.

"Smatramo da je ključno nezavisno rešenje lokalnih strana svih problema s kojima se suočava BiH na osnovu kompromisa i konsenzusa, pozivamo da se koncentrišemo na ujedinjavajućoj agendi, te da radimo na uspostavljanju istinskog nacionalnog pomirenja, snažno odbacujemo strano mešanje u unutrašnje stvari BiH", istakli su ruski predstavnici u UO PIC-u.

Izvor: Beta

Foto: Kancelarija visokog predstavnika