U BIH bi na eventualnom referendumu za ulazak u EU glasalo 75,6% ispitanika, utvrđeno je anketom koja je pokazala da je to nešto malo manje u odnosu na 2019. godinu.

Istraživanje javnog mnjenja "Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integracija u EU" Direkcija za evropske integracije (DEI) je sprovela u oktobru 2020. godine, a Savet ministara BiH obavešten je 28. januara o rezultatu.

Istraživanje je pokazalo da ulazak BiH u EU podržava 87% ispitanika u Federaciji BiH, 55% u Republici Srpskoj i 83,6% u Distriktu Brčko.

Anketirani koji su za ulazak BiH u EU, kao glavne razloge za taj svoj stav navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti (33,2%), slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala (26%) i poštovanje zakona i propisa (18,4%), preneo je Savet ministara BiH.

S druge strane, glavni razlog protivljenja ulasku BiH u EU je strahovanje od povećavanja troškova života i poreza.

Na pitanje koja je reforma neophodna za unapređenje svakodnevnog života građana, 51,2% ispitanika je navelo borbu protiv korupcije, što je za 4,4 procentna poena više u odnosu na istraživanje iz 2019.

Ukupno 21,5% anketiranih smatra da je neophodna reforma pravosuđa, a 7,7% da je potrebna reforma socijalnog sistema.

Istovremeno 24,2% ispitanika smatra da je EU zainteresovana za pristupanje BiH zbog prirodnih resursa, 18,9% da je zainteresovana radi osiguranja mira i stabilnosti, dok je 18,5% anketiranih građana kao razlog navelo da je EU zainteresovana za BiH jer BIH ima stručne, kvalifikovane radnike.

Da će najveću korist od ulaska BiH u EU imati mladi smatra 47,6% anketiranih, dok 23,5% smatra da će najveću korist imati političari, što je nešto više u odnosu na 2019. godinu.

Više od polovine anketiranih (54,3%) smatra da politizacija procesa integrisanja otežava samu integraciju BiH u EU što je za 11 procentnih poena više građana koji imaju to mišljenje u odnosu na prethodnu anketu.

Istraživanje po metodu CATI (Computer Ašisted Telephone Interviewing - Intervju telefonom uz pomoć kompjutera), sprovedeno je na reprezentativnom uzorku od 1.200 ispitanika iz čitave BiH.

Izvor: Beta

Foto: Pixabay.com