Generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu ocenila je da ukidanje rominga na Zapadnom Balkanu 1. jula 2021. predstavlja korak bliže snižavanju cena rominga sa Evropskom unijom.

Bregu je rekla da je potpisivanje Sporazuma o snižavanju cena rominga na Zapadnom Balkanu u aprilu 2019. godine predstavljalo istorijsko dostignuće i jedan od glavnih rezultata Digitalne agende za Zapadni Balkan.

"Režim 'rominga kao kod kuće' na Zapadnom Balkanu od 1. jula 2021. godine znači korak bliže snižavanju cena rominga sa Evropskom unijom", istakla je Bregu na sastanku Radne grupe Zapadnog Balkana za politiku rominga.

Troškovi rominga između Zapadnog Balkana i Evropske unije su ogromni i nisu zasnovani na tržišnim uslovima. Zbog izuzetno velikih cena rominga, građani regiona istu uslugu plaćaju četiri puta više nego građani Evropske unije.

"Naš naredni korak je snižavanje cena rominga između Zapadnog Balkana i Evropske unije, za šta će biti potrebna puna predanost svih uključenih aktera, a posebno telekom operatera, kao i jednako važna tehnička podrška Evropske komisije, Generalnog direktorata za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije i Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju, te najviših zvaničnika iz regiona", najavila je Bregu.

Dejvid Ringrouz (David Ringrose), šef odeljenja u Generalnom direktortatu EK za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije, rekao je da je regionalna saradnja pravi put za ostvarivanje rezultata za građane Zapadnog Balkana, a puno sprovođenje Sporazuma o snižavanju cena rominga u regionu prvi korak ka snižavanju cena između EU i Zapadnog Balkana.

Alesandra Sgobi (Alešandra Sgobbi), šefica sektora u Generalnom direktoratu za susedstvo i pregovore o proširenju, dodala je da je potrebno održati "pozitivan zamah" i nadovezati se na uspehe RČ jer snižavanje cena rominga između Zapadnog Balkana i EU može region približiti jedinstvenom tržištu EU.

Na sastanku 23. februara, koji je organizovao RCC, bili su predstavnici Evropske unije, ministarstava zaduženih za informacione i komunikacione tehnologije i regulatornih tela iz regiona. Razgovarali su o sprovođenju regionalnog Sporazuma o snižavanju cena rominga i o budućim koracima ka snižavanja cena rominga između EU i Zapadnog Balkana.

U prvim mesecima sprovođenja regionalnog Sporazuma o snižavanju cena rominga došlo je do povećanja prenosa podataka u romingu u čitavom regionu i do značajnog smanjenja cena rominga, za 83 do 96, što je pomoglo pripremu za ukidanje rominga na Zapadnom Balkanu do čega bi trebalo da dođe 1. jula 2021.

Zapadni Balkan bez rominga i snižavanje cena rominga sa EU deo je programa zajedničkog regionalnog tržišta, na šta su se lideri Zapadnog Balkana obavezali na samitu u Sofiji u novembru 2020. godine.

Izvor: Beta

Foto: Beta/RCC