Deklaracija iz Tirane o zajedničkim regionalnim protokolima radi pomoći turizmu na Zapadnom Balkanu je zvanično potvrđena 8. aprila u okviru dvodnevne regionalne onlajn konferencije "Turizam kao ključ održivog razvoja".

Deklaracijom se predviđa pozicioniranje turizma kao ključnog strateškog sektora za regionalni ekonomski oporavak i održivi razvoj, kao i koordinacija ponovnog otvaranja i nastavka rada lanca snabdevanja industrije turizma i putovanja.

Projekat finasira EU sa pet miliona evra, a sprovodi Savet za regionalnu sardnju (RCC) u cilju razvoja i promocije turizma radi stvaranja zajedničkih i konkurentnih ponuda u šest ekonomija Zapadnog Balkana - Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Srbiji, Severnoj Makedoniji i Kosovu.

Na konferenciji je zaključeno da su ponude kulturnog i avanturističkog turizma na Zapadnom Balkanu usitnjene, rute nedovoljno razvijene i promovisane, a infrastruktura delimično nerazvijena.

Generalna sekretarka RCC Majlinda Bregu izjavila je da Deklaracija ističe značaj omogućavanja sigurnog i nesmetanog putovanja, čime će se podstaći oporavak i rast šest ekonomija Zapadnog Balkana.

"Pored toga, važno je napomenuti i primenu usklađenih zdravstvenih i higijenskih protokola kako bi se uskladio oporavak i podstaklo poverenje putnika, i koordinaciju promocije i informisanja kako bi se izgradilo poverenje u region kao odgovornu, pouzdanu i održivu destinaciju", navela je Bregu.

Prema njenim rečima, cilj projekta je da doprinese ekonomskom rastu i konkurentnosti regiona, što se može učiniti objedinjavanjem turističke ponude u zemljama Zapadnog Balkana i razvojem međunarodno konkurentnih regionalnih turističkih ruta i ponuda koje bi privukle više turista.

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić istakla je značaj ovog projekta u prevazilaženju problema nastalih usled pandemije.

"Projekat će doprineti i daljem razvoju turizma i preduzetništva u regionu, otvaranju novih radnih mesta, sklapanju partnerstava, i omogućiće bolju poziciju zemalja Zapadnog Balkana u saradnji sa evropskim i globalnim turizmom", rekla je Matić.

Ministarka je kao jedno od ključnih efekata primene Deklaracije navela i pojačanu međusektorsku i međunarodnu saradnju.

Govoreći o posledicama pandemije na turizam, direktorka Regionalnog odeljenja za Evropu Svetske turističke organizacije Alesandra Priante navela je da su međunarodni turistički dolasci u Evropi u januaru 2021. godine opali za 85%.

"Više od 120 miliona radnih mesta koja su povezana direktno sa turizmom su ugrožena, a gubici se mere milijardama dolara", rekla je Priante.

Izvor: Beta

Foto: RCC