Non-pejper koji je Briselu navodno dostavio premijer Slovenije Janez Janša predviđa ujedinjenje Kosova i Albanije, pripajanje delova Republike Srpske Srbiji a hrvatskih kantona u BiH Hrvatskoj, kao način za rešenje otvorenih pitanja na Zapadnom Balkanu i ubrzanje puta ka EU i NATO.

Sadržaj  dokumenta u koji je agencija Beta imala uvid, iz diplomatskih izvora, prenosimo u celosti, u nezavničnom prevodu:

Zapadni Balkan - put napred

Glavno pitanje regiona Zapadnog Balkana čije je članstvo u EU garantovano kada sve zemlje ispune uslove u skladu sa odlukom Evropskog saveta u Solunu, 2003, jesu nerešena nacionalna pitanja Srba, Albanaca i Hrvata. Bivše Kraljevina Jugoslavija i posleratna SFRJ su skrivale i ublažavale te probleme koji su se rasplamsali posle raspada SFRJ. Dejtonski sporazumi zaustavili su rat u Bosni, a NATO kampanja je okončala etničko čišćenje na Kosovu šest godina kasnije - Naporima EU i NATO uspostavljen je mir, data su obećanja o evropskoj perspektivi, ostvaren je napredak u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, ali ključna pitanja su ostala nerešena. U principu Dejtonski sporazumi negirali su status postignut u oružanim sukobima ali su praktična rešenja de fakto omogućila njegovo priznavanje. Na osnovu postojećih metoda i ritma rešavanja peroblema teško je zamisliti evropsku perspektivu Srbije i Kosova, a članstvo BiH u EU je potpuno isključeno. Posebno je Turska iskoristila ovaj prazan prostor značajno jačajući svoj uticaj u BiH i Seevrnoj Makeodniji. Osim Turske i nekolicine lokalnih političara i njhovih pristalica koji lično profitiraju od haosa i nefunkcionisanja institucija, niko nije zadovoljan situacijom u BiH. Srbija Hrvatska i Albanija imaju stabilne vlade u ovom trenutku i njihovi izabrani političlari su sposobni za donošenje strateških odluka.

Rešenja

a) Ujedinjenje Kosova i Albanije. Na Kosovu, 95% stanovnika želi da se ujedini sa Albancima od kojih vode poreklo. Situacija je slična u Albaniji. Granica između Albanije i Kosova ne postoji a srpskim delovima Kosova garantovao bi se specijalni stastus po modelu Južnog Tirola.

b) Pripajanje većeg dela teritorije Republike Srpske. Srpsko nacionalno pitanje može biti uglavnom rešeno pripajanjem većeg dela RS Srbiji. U tom slučaju Srbija će pristati na pripajanje Kosova Albaniji.

c) Hrvatsko nacionalno pitanje može se rešiti:

-  pripajanjem većinski hrvastkih kantona BiH Hrvatskoj

-  davanjem specijalnog statusa hrvatskim delovima BiH po modelu Južnog Tirola

d) Bošnjaci bi time dobili nezavisnu funkcionalnu državu i preuzeli punu odgovornost za nju. Građani bi se na referendumu izjasnili da li su za budućnost u EU ili van EU (Turska). Za sada ubedljiva većina Bošnjaka podržava evropsku perspektivu, ali, u slučaju da se nastavi haos i rastući uticaj Turske i radikalnog islama, situacija se u narednoj deceniji može drastično pogoršati.

e) EU u saradnji sa drugim faktorima u regionu, poput Inicijative tri mora, pokreće primenu sveobuhvatnog ekonomskog programa za stabilizaciju, bolju infrastrukturnu i energetsku povezanost regiona i ekološku rehabilitaciju (EK je već pripremila delove ovog plana)

f) Posle usvajanja i ratifikacije svih neophodnih bilaterlnih odluka u regionu bili bi ubrzani pristupni pregovori za članstvo u EU i NATO.

Koraci

a) Prećutna provera mogućnosti za sprovođenje ovog plana sa donosiocima odluka u regionu (u toku)

b) Prećutna provera podrške za plan kod donosilaca odluka u međunarodnoj zajednici (u toku)

c) Sveobuhvatan komunikacioni program za predstavljanje plana javnosti imajući na umu različitu atmosferu u pojedinim delovima regiona

d) Ako se EU, SAD i većina donosilaca odluka u regionu saglase sa planom i koracima za njegovu primenu, inicijativu formalno pokreće EU

e) Pokreće se proces komuniciranja prema različitim ciljnim grupama

f) Sve neophodne bilateralne procedure za primenu plana, sinhronizovane i završene u pravnom smislu, pokreću se u skladu sa logičkim sledom

Ako se u prećutnoj proceduri provere i korekcije plana pokaže da se potrebne saglasnosti regionalnih i međunarodnih donosilaca odluka ne mogu garantovani, non-pejper, do daljnjeg,  ostaje non-pejper.

Izvor: Beta

Foto: Beta