Srbija ima najnižu stopu sklopljenih brakova na Zapadnom Balkanu, a broj razvoda, kao i dece rođene izvan braka sve je veći, objavila je evropska agencija Eurostat. U zemljama EU je za gotovo šest decenija prepolovljena stopa sklopljenih brakova i udvostručena stopa razvoda.

Sa 5,1 sklopljenih brakova na 1.000 stanovnika, prema poslednjim dostupnim podacima, Srbija ima veću stopu brakova od proseka EU, ali najnižu među zemljama regiona. Najviše brakova u odnosu na stanovništvo se sklapa na Kosovu (9,8) i u Albaniji (7,9).

Kosovo ima i najnižu stopu razvoda, 0,5 na 1.000 stanovnika, a Albanija najvišu (2,1).

U Srbiji se tokom protekle decenije povećala stopa razvoda, sa 0,9 razvoda na 1.000 stanovnika 2010. na 1,6 razvoda 2019. godine, dok je stopa sklopljenih brakova ostala gotovo nepromenjena.

Za poslednjih pola veka gotovo je prepolovljena stopa sklopljenih brakova u zemljama EU, sa osam brakova na 1.000 stanovnika 1964. godine na 4,3 braka na 1.000 stanovnika 2019, saopštio je Eurostat 13. maja.

Istovremeno je stopa razvoda više nego udvostručena, sa 0,8 na 1,8 razvoda na 1.000 stanovnika.

Najveći broj brakova u odnosu na stanovništvo zaključeno je na Kipru (8,9 na 1.000 stanovnika), u Litvaniji (7), Letoniji i Mađarskoj (6,7) i Rumuniji (6,6). Iza njih su Slovačka, Danska i Malta.

U bračnu vezu najređe ulaze stanovnici Italije (3,1), Portugala i Slovenije (3,2), Francuske, Španije i Luksemburga (3,5).

Litvanija i Letonija su, zajedno sa Luksemburgom, i zemlje sa najvećom stopom razvoda (3,1), potom Kipar (2,6) i Švedska (2,5).

Na razvod se najređe odlučuju građani Malte i Irske (0,7 razvoda na 1.000 stanovnika), Slovenije (1,2), Italije (1,4) i Hrvatske (1,5).

Tokom 2019. godine u EU je sklopljeno ukupno 1,9 miliona brakova, a procenjuje se da je bilo 0,8 miliona razvoda.

Sve više dece rođene izvan braka

U Srbiji je 2019. godine izvan braka rođeno 26,9% dece, 6% više nego 2000.

Na Kosovu je smanjen procenat dece rođene izvan braka, sa 40,3% 2010. na 35,6% 2019. godine.

U zemljama EU, od 1993. godine, od kada su dostupni prvi podaci, 17,7% dece rođeno je izvan braka, a 2019. 42,7%.

U nekim zemljama EU, među kojima su Francuska, Bugarska, Slovenija, Portugal, više je dece rođeno izvan braka nego u bračnim zajednicama.

Sa druge strane, u Grčkoj je 87% dece rođeno u bračnim zajednicama, a u Turskoj je taj procenat čak 97,2%.

Izvor: Eurostat

Foto: Pixabay.com