Evropske institucije objavile su da je postignut politički dogovor o novom Instrumentu za pretpristupnu pomoć, IPA III, sa ukupnim budžetom od 14,16 milijardi evra za pomoć kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU - Zapadnom Balkanu i Turskoj, za period 2021-2027.

"Ovaj dugo očekivani dogovor o našoj ambicioznoj finansijskoj pomoći je pozitivan, dobrodošao i snažan znak za Zapadni Balkan i Tursku. Ovim će se obezbediti sredstva za Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, kao ključna alatka za pomoć ekonomskom oporavku ovog prioritetnog regiona", rekao je evropski komesar za proširenje Oliver Varheji, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

On je ocenio da je dogovoren paket solidna investicija u budućnost proširenja EU.

"Zahvaljujući investicijama u ključnim sektorima, kao što su povezanost, infrastruktura, životna okolina i klima, kao i energija i digitalni sektor, podstaći će se uskljađivanje sa EU i doneti opipljive prednosti za građane", rekao je Varheji.

EK je navela da su ključni ciljevi IPA III promovisanje zajedničkih vrednosti, reforme radi modernizacije društva i ekonomije, oporavak od posledica pandemije kovida i usklađivanje sa pravilima i standardima EU, što će dovesti od dugoročne stabilnosti i napretka za sve.

U saopštenju se navodi da taj instrument pomaže zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima na njihovom putu ka ispunjavanju EU kriterijuma za pristupanje kroz duboke i sveobuhvatne reforme, i dodaje da "postignut sporazum treba da bude pretočen u pravne tekstove koje treba da odobre Evropski parlament i Evropski savet."

"Pretpristupna pomoć podržava korisnike da usvajaju i sprovode ključne političke, institucionalne, socijalne i ekonomske reforme u skladu sa vrednostima EU i da se progresivno usklađuju sa EU pravilima, standardima i politikama", rekla je Ana Paula Zakarijas, ministarka za evropske poslove Portugalije, zemlje koja trenutno predsedava EU.

Tim instrumentom će biti pružena podrška Albaniji, BiH, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj sa ukupnim budžetom od 14,162 milijardi evra za 2021-2027. počevši retroaktivno od 1. januara 2021, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Pomoć će biti davana strateški i dinamično a u centru će biti "fundamentalne" stvari kao što su usmerenje na vladavinu prava i poštovanje osnovnih vrednosti, jačanje demokratskih institucija i reforma javne uprave, promovisanje ekonomske vladavine i reforme ka konkurentnosti.

Sredstva će biti raspoređivana prema tematskim prioritetima a ne prema zemljama.

Izvor: Beta/EURACTIV.rs

Foto: Twitter/Oliver Varhelyi