Više od polovine građana Srbije želi da ona jača ekonomske veze s Kinom i Rusijom nego sa zemljama iz regiona, dok je 84% ispitanika reklo da jaz između bogatih i siromašnih raste, pokazuje najnovije izdanje istraživanja Balkanski barometar koje sprovodi Savet za regionalnu saradnju (RCC).

U Srbiji je najveće poverenje u vladavinu prava u regionu: 52% građana smatra da se zakoni primenjuju efikasno, dok 38% smatra da je zakon jednak za sve.

Regionalna saradnja ima veću podršku (77%), a većina građana smatra da ona može unaprediti političku, ekonomsku i bezbednosnu situaciju u njihovim zemljama.

Nezaposlenost (49%) i ekonomski razvoj (46%) su i dalje dva klučna problema u regionu. Uz to, građanima u regionu su najveća briga korupcija i "odliv mozgova" (26 odnosno 13%).

Više građana želi članstvo u EU (62% u odnosu na 59% 2020. godine), ali je samo jedna četvrtina ispitanika optimistična da će se integracija regiona desiti do 2025. godine.

Manje ljudi želi da napusti region (37% u odnosu na prošlogodišnjih 43%), a 53% njih je reklo da ne planira da u bliskoj budućnosti radi u inostranstvu.

U odnosu na 2019. godinu, više ljudi koristi internet, a 39% po dva ili tri sata dnevno.

Kompanije u zemljama Zapadnog Balkana internet koriste za komunikaciju (77%), marketing (54%), traženje inovativnih ideja, trendova i partnera (34%).

Predstavljajući najnovije rezultate, generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu rekla je 24. juna u Tirani da 71% građana na Zapadnom Balkanu ima poverenje u institucije, a 62% smatra da mediji nisu nezavisni.

Građani Zapadnog Balkana podržavaju mere za zaposlenje osoba sa invaliditetom (92%) i Roma (81%).

Tri četvrtine ispitanika je zabrinuto zbog klimatskih promena i zagađenja, a 62% voljno da više plati "eko proizvode".

Povodom uticaja pandemije korona virusa, 43% građana strahuje od gubitka posla, a 46% kaže da ima manje plate dok 39% smatra da njihove vlade tokom pandemije ne čine dovoljno da zaštite ljude od gubitka radnih mesta.

Balkanski barometar je godišnje istraživanje javnog mnjenja koje sprovodi RCC, sakupljajući i analizirajući podatke prikupljene od građana i kompanija Zapadnog Balkana o tematskim oblastima kao što su zaposlenost, trgovina, investicije, korupcija. Ove godine je uključeno 6.000 građana i 1.200 kompanija iz šest zemalja Zapadnog Balkana.

Izvor: Beta

Foto: Beta