Mladi na Zapadnom Balkanu su uglavnom optimisti u pogledu mira i boljih odnosa u regionu, a kao jedan od važnih faktora mira i stabilnosti vide proces evropskih integracija, pokazuju rezultati istraživanja koje je sproveo Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Poboljšanje regionalnih odnosa očekuje 42% mladih u regionu, samo 8% očekuje da će se pogoršati, dok ostatak ne očekuje promene, navodi se u studiji " Zajednička budućnost: Percepcije mladih o miru na Zapadnom Balkanu".

Upitani koja su tri najefikasnija faktora mira i stabilnost na Zapadnom Balkanu, 47% je odgovorilo da je to proces pristupanja EU, mada postoje velike razlike među etničkim grupama.

U doprinos evropskih integracija miru u regionu najmanje veruju ispitanici u Srbiji (30%) i Crnoj Gori (45%), dve zemlje koje su najdalje odmakle u tom procesu.

U Srbiji je 23% pripadnika srpske nacionalnosti reklo da su evropske integracije važne za mir, u odnosu na 53% Bošnjaka koji žive u Srbiji.

U BiH Bošnjaci su skloniji da članstvo u EU vide kao pozitivan faktor mira od svojih hrvatskih i srpskih sunarodnika.

Samo 6% kosovskih Srba veruje da je proces pristupanja važan za mir, u donosu na 75,5% kosovskih Albanaca.

I Albanci u Severnoj Makedoniji daleko veću važnost pridaju evropskim integracijama nego Makedonci (71% prema 54%), a slična je situacija i u Crnoj Gori, gde je 63% Albanaca, 44% Crnogoraca i 35% Srba reklo da proces pristupanja EU ima pozitivan uticaj na mir.

Više od četvrtine ispitanika u regionu smatra da su važni faktori mira i stabilnosti funkcionalna demokratija, učenje o miru i toleranciji, dijalog lidera i ekonomski prosperitet.

Pozitivan uticaj na regionalne odnose mogu imati omladinske razmene, smatra između 61 i 91% mladih.

U studiji se ističe da su poverenje, odnosi i interakcije među mladim ljudima važni aspekti mira i socijalne kohezije.

"Podele i sukobi u regionu su ostavili traga na mlade ljude, ali mladi uglavnom iskazuju otvorenost za prijateljstvo sa članovima različitih grupa", navodi se u izveštaju.

Oko 47% ispitanika u regionu je reklo da veruje drugim grupama uprkos sukobima u prošlosti, a 24% je reklo da nema poverenja.

U svakoj zemlji, ipak, postoji znatan procenat mladih koji je reklo da nije spremno da oprosti drugim narodima za ono što se dešavalo u prošlosti. U Srbiji, Crnoj Gori i BiH taj procenat je između 15 i 17%, a najveći je na Kosovu, čak 63%.

Narativi čiji je cilj da stvore razdor su velika prepreka postizanju socijalne kohezije u regionu, navodi se u izveštaju i ukazuje da je između 49 i 75% mladih zabrinuto zbog lažnih vesti i teorija zavere.

Kada je u pitanju sigurnost, mlade u regionu najviše brinu organizovan kriminal i bezbednost na interentu, kao i zločini iz mržnje.

U studiji se ističe da su mladi ljudi glavni akteri u građenju održivih i miroljubivih društava na Zapadnom Balkanu i da su njihove nade i vrednosti često usko povezane.

"Oni su ujedinjeni u uverenju da mržnja i sukob nisu neizbežni i optimisti su u pogledu njihove uloge u stvaranju pravednijeg i mirnijeg sveta", navodi se u studiji i dodaje da mladi u regionu jedni druge uglavnom posmatraju "sa poverenjem i znatiželjom, ali ponekad i sa oprezom".

Iako su mladi svesni da imaju važnu ulogu u ostvarenju promena, samo 19,5% mladih u proseku učestvuje u građanskom aktivizmu, mada je više od 65% ispitanika u regionu reklo da su zainteresovani da budu aktivniji.

U proseku 52% mladih za 10 godina vidi sebe da živi u inostranstvu, iako imaju jasna oklevanja zbog napuštanja porodice i prijatelja, straha od razočarenja ili da budu tretirani kao drugorazredni građani.

Uz naglasak da je poverenje između državnih organa i društva kritičan aspekt mira i socijalne kohezije, u studiji se navodi da mladi u regionu nisu zadovoljni svojim vladama i institucijama, a najveće nezadovoljstvo je povezano sa mogućnostima za zapošljavanje.

"Popravljanje prekinutih veza i poverenja između mladih ljudi i donosilaca odluka je suštinski zadatak", jedan je od zaključaka istraživanja.

Takođe se ističe da je potrebno omogućiti mladima da se više angažuju i da se mladima iz različitih etničkih, verskih i geografskih grupa pruži prilka da grade kvalitetne i dugoročne odnose.

Istraživanje je sproveo Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Populacionim fondom UN (UNFPA) i Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih (RYCO).

Uistraživanju je učestvovalo više od 5.400 mladih starosti od 15 do 29 godina iz Albanije, BiH, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, u periodu od decembra 2020. do aprila 2021.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Evropska komisija