Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) ukazala je da je u predlogu za sredstva iz IPA III za civilni sektor i medije naglasak stavljen na slobodu izražavanja i medija dok su predlozi za organizacije civilnog društva (OCD) zabrinjavajući i nezadovoljavajući.

Mreža BCSDN je prokomentarisala akcioni dokument za IPA III koji se odnosi na fond za civilno društvo (CSF) i medijski program za 2021-2023. a komentare je pripremila na osnovu svojih pozicija predstavljenih i u mišljenju o IPA III.

U komentarima se ukazuje na nedostatak konsultacija na nacionalnom i regionalnom nivou i ograničen pristup informacijama o procesu.

Takođe se ocenjuje da taj dokument sadrži zabrinjavajuće i nezadovoljavajuće predloge koji potkopavaju umesto da podržavaju organizacije civilnog društva kao korisnike IPA.

"Nedostaje podrška za stvaranje povoljnog okruženja za OCD jer je fokus uglavnom na slobodi izražavanja i medija, i dokument ne govori o značaju operativnih grantova i dodeli osnovne i dugoročne podrške OCD", ukazuje se u komentaru BCSDN.

Kako se navodi, EU planira da od 93 miliona evra obezbedi samo 25 miliona za grantove organizacijama civilnog društva u regionu dok će ostalo biti realizovano kroz direktne ugovore sa telima UN, članicama, međunarodnim agencijama, čime se ugrožavaju kapaciteti i lokalno vlasništvo nad OCD.

"EU treba da nastavi da čvrsto podržava povoljnije okruženje za razvoj civilnog društva kao preduslova za postojanje snažnog i odgovornog civilnog društva", jedan je od ključnih komentara iz dokumenta Balkanske mreže.

Dalje se navodi da modaliteti sprovođenja IPA III za CSF treba da podrže razvoj kapaciteta OCD i lokalno vlasništvo nad procesima u regionu.

Kako se ocenjuje, prenošenje nadležnosti upravljanja CSF međunarodnim agencijama podrilo bi civilno društvo na Zapadnom Balkanu i predstavljalo prepreku za bolju regionalnu saradnju.

EU, kako se navodi u komentarima BCSDN, treba da stavi naglasak na osnovnu i dugoročnu podršku OCD umesto da podržava kratkoročne projekte.

"Konsultacije sa OCD i njihovo uključivanje ključni su za uspeh IPA III CSF i Medijskog programa i treba da budu strukturirani, pravovremeni i transparentni", navodi Balkanska mreža.

Dalje piše da su redovne provere ciljeva iz smernica za podršku civilnom društvu u zemljama u procesu proširenja značajne za obezbeđenje efikasnosti i uticaja podrške EU civilnom društvu.

BCSDN je pozvao sve zainteresovane regionalne mreže i OCD da doprinesu ili podrže njihov dokument i da se priključe inicijativi.

Sedište BCSDN je u Skoplju a među članicama su i Građanske inicijative iz Beograda, PartnersAlbanija iz Tirane, Centar za promociju civilnog društva iz Sarajeva.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: BCSDN