Trgovina kokainom u Evropi je sve nasilinija, više diversifikovana i konkurentnija a odlikuje je i pojava novih kriminalnih mreža, poput zapadnobalkanskih, navodi se u izveštaju Europola i Kancelarije UN za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) o tržištu kokaina.

Najnoviji izveštaj ukazuje na novu dinamiku tržišta kokaina koja predstavlja jasnu pretnju evropskoj i globalnoj bezbednosti, saopštila je Evropska policijska agencija.

Kako se ocenjuje, fragmentacija kriminalnog okruženja u zemljama izvorima otvorila je novu mogućnost evropskim kriminalnim mrežama - da isključe posrednike i dobijaju direktne isporuke kokaina.

Dalje se ukazuje da je nova konkurencija na tržištu dovela do povećanja ponude kokaina i samim tim do više nasilja.

Kako se ističe, prethodno dominantni monopoli u isporukama kokaina na veliko na evropska tržišta, sada se suočavaju sa konkurencijom novih mreža koje trguju drogom.

"Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana su, npr, uspostavile direktne kontakte sa proizvođačima i obezbedile istaknuto mesto u velikoprodaji kokaina", navodi Europol.

U izveštaju se ističu značaj intervencija na "izvoru kokaina" i potreba jačanja saradnje i razmene informacija kako bi se efikasnije istraživale i otkrivale pošiljke.

Ukazuje se i na važnost istraga pranja novca radi praćenja nezakonite dobiti i oduzimanja imovine stečene kriminalom.

"Te finansijske istrage predstavljaju srž borbe protiv trgovine kokainom jer za posledicu imaju da se kriminal ne isplati", ističe se.

Šefica operativno-analitičkog centra u Europolu Hulija Vjedma (Julia Viedma) rekla je da je trgovina kokainom jedna od ključnih bezbednosnih bojazni sa kojom se EU sada suočava.

"Gotovo 40% kriminalnih grupa aktivnih u Evropi je umešano u trgovinu drogom a trgovina kokainom donosi milijarde evra profita", rekla je Vjedma.

Kloe Karpantije (Chloé Carpentier) iz istraživačkog sektora u UNODC istakla je da će se "trenutna dinamika diverzifikacije i proliferacije kanala snabdevanja kokainom, kriminalnih aktera i modaliteta verovatno nastaviti, ako se ne kontroliše".

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/MUP Srbije