Evropska unija mora da pretane da laže samu sebe o Zapadnom Balkanu  i umesto što veštački održava u životu iluziju o pristupanju, mora nedvosmisleno da kaže regionu da neće biti punpravnog članstva, piše nemački dnevnik Velt.

"Jedno je sigurno: Evropljani su proširenje na Zapadni Balkan do sada temeljito zabrljali. Ali za to nije odogovoran samo Brisel, već i zemlje kandidati. Post faktum, bila je teška strateška greška dati obećanje o pristupanju. Na taj način su u regionu stvorena ogromna očekivanja, koja nije moguće ispuniti", piše list

Velt u komentaru ocenjuje da bi sami troškovi integracije u slučaju Zapadnog Balkana bili tako visoki, da bi borba oko raspodele tih troškova erodirala i inače krhku Uniju. Evropljani su, dodaje list, dužni da kažu istinu i zato da ne bi izazivali dodatno razočaranje kod ljudi i sukcesivno destabilizovali region.

Postavljajući pitanje šta je EU učinila pogrešno na Zapadnom Balkanu, list piše da je to, pored obećanog članstva, bio pre svega tehnokratsko-fazni pristup sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je trebalo da veže region za EU.

"Demonstriran je pun program briselske birokratije: godišnji samiti, savet za pridrživanje, odbor za pridruživanje, parlamentarni odbor, forum civilnog društva. Tako je trebalo da nastanu perfektni članovi u duhu takozvanih kriterijuma iz Kopenhagena, koji poštuju demokratske principe, koji su institucionalno osnaženi i ekonomski potpuno razvijeni. Istovremeno, u region je uloženo premalo novca", piše Velt.

Sa druge strane, balkanska šestorka je u "začaranom krugu loše vladavine i ekonomsko-socijalne bede" koja je dodvela do emigracije i gubitka kvaliteta, ali i "pocepanih društava sa korumpiranim strukturama, kriminalom koji hara sve do najviših nivoa vlasti i sa polu-autokratskim liderima poput Aleksandra Vučića, Edija Rame i Mila Đukanovića", piše Velt.

"Sramota je da EU podilazi akterima kao što je predsednik Srbije Vučić - koji neprestano hvali Kinu, održava manevre sa Rusijom, ima ministra spoljnih poslova koji neguje velikosrpske fanazmagorije, brutalno postupa sa opozicionarima u svojoj zemlji i održava sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom zajednicom kojom dominira Rusija", piše Velt.

Uz ocenu da su "rovovi između pojedinih zemalja Zapadnog Balkana i posle dve decenije još uvek duboki, da je uzajamno nepoverenje veliko a spremnost za saradnju samo umereno izražena", dnevnik piše da je važno da svih šest država napokon stvori zajedničko tržište, umesto što se u svakom problemu oslanjaju na EU.

"Zemlje zapadnog Balkana moraju da razviju autohtonu volju za reformama i pomirenjem, umesto što su se fiksirale na himeru budućeg članstva u EU", piše dnevnik.

Onda bi, u optimističnom scenariju, za 15 godina bio zamisliv delimični pristup jedinstvenom evropskom tržištu, ali je važno do tada milijardama evra podržati region, a najavljenih 30 milijardi za narednih sedam godina su dobar korak, piše list.

"Izvoz stabilnosti kroz proširenje - ta dugogodišnja mantra EU je gotova stvar  Ona je dovela i do toga da napredak integracije nije mogao da drži korak sa tempom širenja. A to je i jedan od razloga zašto je EU danas u tako katatoničnom stanju. Nove runde proširenja bi to samo pogoršale", zaključuje Velt.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta