Ubedljiva politika proširenja EU je geostrategijska investicija u mir, stabilnost, bezbednost i ekonomski rast cele Evrope, ocenila je Evropska komisija u Izveštaju o reformama na Zapadnom Balkanu i navela da je na nedavnom samitu EU-Zapadni Balkan potvrđena evropska perspektiva i budućnost regiona u Uniji.

EK u Zaključcima i preporukama Izveštaja, u koje je agencija Beta imala uvid, ističe da je za to da neka zemlja stigne do članstva u Uniji "presudno da se zajamči da se taj postupak i dalje gradi na strogim, ali poštenim uslovima i načelu sopstvenih zasluga".

Komisija u Briselu stavlja do znanja da su "temeljne reforme na polju vladavine zakona, u ekonomiji i delovanju demokratskih ustanova, kao i javne uprave od presudnog značaja za to da se zemlje kandidati i potencijalni kandidati osposobe da usvoje zahteve za članstvo".

"Sposobnost i politička volja zemalja na putu ka članstvu da se usredsrede i pospeše te reforme je ključno za njihovu EU integraciju i zato je od suštinske važnosti da taj napredak bude snažan, opipljiv i nepovratan", poručuje EK.

U svakom dosadašnjem ulasku novih članica je "EU mogla da svoje koristi prenese na više građana", kako se navodi u ovom dokumentu i naglašava da 2020. usaglašena nova metodologija proširenja ima za cilj da "osnaži proces pristupanja tako što će ga učiniti predvidljivijim, življim i podložnim jačem političkom rukovođenju".

A, kako to navodi Komisija u Briselu, "postupak ulaska u članstvo je utemeljen na uzajamnom poverenju i jasnim opredeljenjima EU i Zapadnog Balkana".

EK istovremeno napominje da je "odlaganje pokretanja pregovora o članstvu s Albanijom i Severnom Makedonijom imalo nepovoljan ođek na ubedljivost Evropske unije" i podvlači da spor između Sofije i Skoplja mora hitno da se reši.

Dalje ukazuje na to da su "EU međuvladine konferencije s Crnom Gorom i Srbijom u junu 2021. pokrenule primenu nove metodologije proširivanja s te dve zemlje".

Izvršno telo Evropske unije kaže da je na samitu na Brđu kod Kranja "pozdravljena potvrda predanosti partnera na Zapadnom Balkanu demokratiji, temeljnim vrednostima i vladavini prava".

Izvor: Beta

Foto: EK