Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski ocenio je 22. decembra da se na Balkanu, u poređenju sa prethodnim decenijama, beleži relativan ekonomski napredak, ali i značajno demokratsko nazadovanje, što samo ubrzava iseljavanje ljudi i povećava njihovu apatiju.

"U više zemalja autokratske i populističke vođe dobijaju sve veću podršku građana, dok je u isto vreme podrška evropskim integracijama u padu", rekao je Pendarovski u godišnjem obraćanju pred poslanicima u Sobranju Severne Makedonije.

Prema njegovim rečima, zbog decenijskog zaostajanja u približavanju Evropi "ekstra regionalni igrači popunjavaju strateški vakuum vrednostima koje nisu kompatibilne sa evroatlantskim", a najbolji dokaz za to je viđen u protelkih 18 meseci kroz takozvanu kovid diplomatiju.

Kako je istakao, bezbednost gura u drugi plan integracijsku retoriku i agendu, identično kao u ranim 1990-im godinama i, iako je jasno da ne postoji potencijal za nove ratove u odsustvu političke podrške i resursa za takav razvoj događaja, očigledno je da politika preterane stabilokratije i statusa kvo doživljava neuspeh.

"To su konačno konstatovali i prepoznali i ključni subjekti zapadne alijanse – SAD, EU i Ujedinjeno Kraljevstvo,  koji su odredili specijalne izaslanike za Zapadni Balkan, što se nikad do sada nije desilo u isto vreme, ni u devedesetim godinama prošlog veka", istakao je Pendarovski.

Prema njegovim rečima, nasuprot procenama i očekivanjima da je region nepovratno stavljen na zapadni put, tendencije poslednjih godina pokazuju značajan pad podrške evropskim integracijama.

"Mi ne samo što smo izuzetak od tih trendova, mi smo, nažalost rekorderi u regionu po padu podrške koja u relevantnim istraživanjima iznosi preko 20% za samo dve godine i to jasno ide po liniji etničke pripadnosti", rekao je on.

Prema njegovim rečima, "iako su jasni motivi za takvu promenu raspoloženja, jer nijedan evropski narod nije bio izložen takvim iracionalnim zahtevima kao makedonski u svojim pokušajima za međunarodnu afirmaciju, treba da znamo da ulazimo u godinu u kojoj ćemo ne samo mi, već i sve države Zapadnog Balkana, ponovo biti suočeni sa starim dilemama".

"Nasuprot činjenici da je prosperitet država jednog istog regiona međuzavisan, ipak naša budućnost u najvećem delu zavisi od odluka koje donosimo ovde, u našim nacionalnim institicijama. Kritični preduslov za prave odluke je da pažljivo pratimo šta se dešava oko nas i u međunarodnim centrima moći i da reagujemo razumno i na vreme", rekao je Pendarovski.

Prva mogućnost je, kako je rekao, "da izmoreni od duge tranzcije i očiglednih nepravdi prema nama kao narodu poverujemo da nacionalisti i populisti znaju više od svih drugih i da imaju instant rešenja za ključne probleme, iako je poznato da baš nigde na svetu nisu doprineli sreći ljudi i prosperitetu naroda".

"Druga mogućnost je da damo podršku radu skromnih, razumnih i nekorumpiranih pojedinaca na nacionalnom i na lokalnom nivou, koji znaju da objedine potencijal građana i koji preferiraju njihove vrline, znanje i ljudski integritet, a ne samo partijsku i etničku pripadnost", istakao je predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski.

Izvor: Beta

Foto: Beta/Kabinet predsednika Severne Makedonije