Evropski komesar za politiku susedstva i proširenja Oliver Varheji ocenio je u odgovoru na poslaničko pitanje da je pomoć EU Zapadnom Balkanu doprinela napretku u vladavini prava ali da još mnogo mora da se uradi, posebno s obzirom na činjenicu da je u novoj metodologiji proširenja pojačan fokus na tu oblast.

Evroposlanica Žili Lešante (Julie Lećanteux) iz grupe Identitet i demokratija (ID) u Evropskom parlamentu pitala je Varheija kako Evropska komisija (EK), s obzirom na sporo napredovanje u oblasti vladavine prava na Zapadnom Balkanu, planira da nastavi sa procesom proširenja.

U odgovoru se navodi da je Evropska komisija pozdravila izveštaj Evropskog revizorskog suda o podršci EU za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu u kome se priznaje da je pomoć EU doprinela reformama.

Reforme su, kako se navodi, donele pozitivan razvoj u oblasti vladavine prava na Zapadnom Balkanu, poput unapređenja efikasnosti pravosuđa.

"To je takođe bilo ključno za primenu zakonodavnog okvira i promovisanje proaktivnog pristupa u borbi protiv korupcije, posebno u nekim zemljama partnerima iz regiona", navodi se u odgovoru evropskog komesara.

Varheji je naveo da godišnji izveštaji EK za period 2014-2020. pokazuju da su svi partneri EU sa Zapadnog Balkana napredovali u oblasti vladavine prava, pri čemu su neki zabeležili posebno dobar i održiv napredak.

U prilog tome evropski komesar je naveo da je Revizorski sud prepoznao proces provere sudija i tužilaca u sklopu reforme pravosuđa u Albaniji kao pozitivan razvoj.

Uz konstataciju da je ostvaren napredak u vladavini prava, EK je takođe jasno stavila do znanja da još mnogo mora da se uradi, navodi se u odgovoru evrokomesara na poslaničko pitanje objavljenom na sajtu Evropskog parlamenta.

Kako se ističe, EU je u sklopu izmenjene metodologije proširenja pojačala fokus na osnove, koje pokrivaju vladavinu prava, ali i osnovna prava, demokratske institucije, reformu javne uprave i ekonomsko upravljanje.

"Vladavina prava ostaje temelj procesa pristupanja i odrediće tempo partnera u procesu proširenja na njihovom putu u EU", navodi se u odgovoru.

Varheji je dalje napisao da EK nastavlja da sarađuje sa vlastima Zapadnog Balkana i drugim relevantnim akterima da bi se napredovalo sa vladavinom prava.

Takođe će EK u sklopu pricesa pristupanja nastaviti da redovno prati razvoj situacije i preporučuje potrebne radnje.

Evroposlanica Lešante iz francuske ekstremno desničarske stranke Nacionalno okupljanje u pitanju evropskom komesaru za proširenje navela je da EU bez opipljivih rezultata podržava vladavinu prava na Zapadnom Balkanu.

Kako je obrazložila, specijalni izveštaj Revizorskog suda o podršci vladavini prava na Zapadnom Balkanu iz januara pokazao je da je EU u periodu 2014-2020. obezbedila 700 miliona evra za tu oblast, posebno kroz instrument za pretpristupnu pomoć.

Ona je navela i da, iako izveštaj pokazuje da je Srbija napravila izuzetan napredak, taj deo izveštaja, prema njenom mišljenju, nije objektivan.

U izveštaju Suda se navodi da "korupcija ostaje glavni razlog za brigu u svim zemljama regiona".

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Evropski parlament