Nekoliko dana uoči samita lidera EU, Bugarska je dala Severnoj Makedoniji malu nadu da bi mogla da povuče veto na otvaranje pristupnih pregovora s Briselom.

"Neka Savet ministara i Narodna skupština stručno odluče da li biletaralni protokol sa Skopljem dovoljno brani bugarske interese, jer taj protokol mora da postane deo pregovaračkog okvira i da se od sada na njegovoj osnovi grade svi odnosi", izjavio je predsednik Bugarske Rumen Radev.

Bugarska blokira početak pregovora o članstvu Severne Makedonije zbog kulturnih i istorijskih sporova i prava bugarske manjine, što koči i evropske integracije Albanije.

Skoplje traži da počne pregovore i da se svi problemi rešavaju tokom pristupnog procesa.

Francusko predsedavanje EU je predložilo da se pitanja rešavaju u okviru pregovaračkih poglavlja, pri čemu bi zemlja napredovala na putu ka članstvu samo ako se nađu rešenja, što je slično makedonskom predlogu.

"Predlozi francuskog predsedavanja su do sada najbolji, najpravedniji. Bilateralni problemi treba da budu podignuti na nivo EU. Ovo nije samo bilateralni istorijski spor između Bugarske i Severne Makedonije"; izjavio je Radev 20. juna.

Radev je dodao da ta pitanja utiču na osnove EU i da su evropski partneri konačno shvatili da je pregovarački okvir mesto za njihovo rešavanje.

Bugarska vlada je prosledila francuski predlog parlamentu, ali je malo verovatno da će poslanici o tome raspravljati pre samita evropskih lidera, 23. i 24. juna.

Stav Radeva odrešava ruke Bugarskoj socijalističkoj partiji, koja je deo vladajuće koalicije, da podrži ukidanje veta u parlamentu. Radev je do sada bio jedan od najglasnijih zagovornika bugarskog veta, kao i socijalisti.

"Treba da bude jasno da je Nacionalna pregovaračka pozicija napravljena i usvojena odlukom Saveta ministara 2019. i da je podržana deklaracijom bugarskog parlamenta", rekao je Radev.

Prema njemu, pregovaračku poziciju bi trebalo da izradi Savet ministara kao rezultat ekspertize Ministarstva spoljnih poslova i da odobri parlament.

Samo par dana ranije, Radev je francuski predlog nazvao "stranim", a premijera Kirila Petkova "kurirom" takve spoljne inicijative.

"Vlada nikada nije uspela da pripremi bugarski predlog o slučaju sa Severnom Makedonijom. Sve je prebacivala na Narodnu skupštinu bez iznošenja jasnog stava. Premijer ne može da unese nešto u parlament bez iznošenja stava – on nije kurir, već premijer", rekao je Radev 18. juna.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: European Union