Potpredsednik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Jirgen Rigterink

Značaj ulaganja u železnicu u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, ne samo zbog infrastrukturnog povezivanja, već i u svetlu zelene agende.

Železnice nude ekološko, održivo, inovativno, bezbedno i efikasno sredstvo transporta. Međutim, železnice su godinama trpele zbog, naizgled, nezaustavljvog trijumfa automobila koji je doveo do nedovoljnog investiranja i napuštanja nekada dobro uspostavljenih železničkih veza. Sada se situacija preokrenula. Sada je vreme za ulaganja u železnicu kako bi se Evropa i njen region (Zapadni Balkan) približili na način koji ujedno rešava ekološke izazove našeg doba. To je prilika koju ne treba propustiti, posebno za zemlje Zapadnog Balkana kojima povezivanje ostaje na vrhu dnevnog reda. Sada je vreme da iskoristimo podršku koja je dostupna i uložimo u modernizaciju regionalnih železnica. EBRD i njene partnerske institucije, EU i Evropska investiciona banka (EIB), pružaju dobro strukturirano finansiranje i podršku za sprovođenje investicija u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i praksama.

EBRD je već angažovan na modernizaciji železnice u Srbiji - kako se projekti realizuju, da li ima problema i kojih, koliko je uloženo u te projekte?

Banka je angažovana u sektoru železnice u Srbiji od ranih 2000-ih i stoga je jedan od glavnih partnera srpske vlade kada je reč o investicijama i reformi železnice. Do sada je EBRD u železnički sektor Srbije ukupno investirao 564 miliona evra u infrastrukturu i vozna sredstva. Trenutno radimo na implementaciji projekata sa Srbija vozom na železničkoj stanici za putnički saobraćaj u Zemunu i nabavci novih električnih jedinica za putnički saobraćaj. Podrška "fizičkim" investicijama predstavlja samo deo našeg posla. EBRD kroz investicione projekte takođe podržava preko potrebne reforme sektora sa ciljem jačanja korporativnog upravljanja, primene viših standarda nabavki i ekoloških i socijalnih standarda, rodne inkluzije i inkluzije mladih.

Kakvi su planovi EBRD za dalje, kada je reč o železničkom saobraćaju u Srbiji?

Jedan od najznačajnijih projekata koji ćemo podržati je obnova deonice Beograd-Niš. U bliskoj saradnji sa EIB i EU, kroz Investicioni fond za Zapadni Balkan, radimo na obnovi i nadogradnji te ključne železničke deonice na panevropskom Koridoru 10 (oko 243 kilometra dužine) sa ciljem da se brzina vozova poveća na do 200 kilometara na sat uz poboljšanje kvaliteta putničkih i teretnih železničkih usluga. Tim projektom ćemo povećati investicije za podršku razvoja železnice i ohrabriti prelazak sa drumskog na prevoz železnicom. Kada bude završen, Koridor 10 će povezivati zapadnu Austriju i severnu Grčku značajno jačajući evropske integracije duž cele rute.

U kojoj su meri železnice na Zapadnom Balkanu povezane/usklađene sa železničkom mrežom EU i panevropskim koridorima?

Železnice na Zapadnom Balkanu su na dobrom putu da se prilagode železničkoj mreži EU i panevropskim koridorima. Imamo ambiciozne planove za unapređenje kvaliteta usluga i brzine širom železničke mreže uz produžavanje Transevropske transportne mreže u skladu sa standardima EU, dalje jačanje kapaciteta za pripremu i sprovođenje projekata u skladu s tim, poboljšanje upravljanja, kao i bezbednosti i održavanja. Prioritet železničkog sektora Zapadnog Balkana ostaje otvaranje tržišta, upravljanje i interoperabilnost. Nastavićemo da radimo sa državnim železnicama, privatnim investitorima i našim klijentima i vladama u regionu kako bismo to postigli.

Koji sektori će biti prioriteti EBRD u Srbiji u narednom periodu?

Ključne oblasti za našu podršku i dalje će biti unapređenje pristupa finansiranju i nou-hau za mala i srednja preduzeća, obezbeđivanje finansiranja za nova ulaganja u privatni sektor lokalnih i stranih kompanija koja mogu da otvore nova radna mesta ili donesu u Srbiju novu, zelenu tehnologiju. Radićemo na promovisanju investicija u obnovljive izvore, unapređenju energetske efikasnosti u javnim i stambenim zgradama, uvođenju "pametnog" merenja potrošnje struje i daljoj modernizaciji železničke i drumske infrastrukture i operacija.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EBRD