Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju