U EU je 16% kompanija sa najmanje deset zaposlenih u 2016. primalo porudžbine preko vebsajta ili aplikacija, bilo pojedinaca, bilo drugih kompanija. Gotovo sve te kompanije prodaju u svojoj zemlji, nešto manje od polovine i kupcima u EU a nešto više od četvrtine i onima van EU.Udeo evropskih kompanija koje prodaju proizvode preko interneta porastao je sa 12% u 2010. na oko 16% u 2014. i od tada je stabilan, objavila je Evropska statistička služba.

 

U Irskoj, Švedskoj i Danskoj veb prodaju praktikuje četvrtina kompanija, u Holandiji i Belgiji petina a u Rumuniji, Bugarskoj, Poljskoj, Italiji i Letoniji tek svako deseto preduzeće.

 

Gotovo sve kompanije u EU koje trguju preko interneta prodaju potrošačima u svojoj zemlji a kada je reč o prekograničnoj e-prodaji, vide se razlike.

 

Najviše kompanija iz EU koje prodaju preko interneta kupcima u drugim članicama EU u 2016. godini registrovano je na Kipru (71%) a slede Austrija (69%) i Luksemburg (61%). Najmanje takvih je, trećina ili manje, u Finskoj, Rumuniji, Danskoj i Švedskoj.

 

Kada je reč o prodaji izvan EU, samo na Kipru više od polovine kompanija (62%) prodaje preko interneta nečlanicama EU, na Malti to radi 44% kompanija a u Irskoj, Portugliji, Grčkoj i Austriji po oko 40%.

 

Evropska komisija inače radi na jedinstvenom digitalnom tržištu na kojem će se e-trgovina između članica glatko odvijati. To još nije slučaj i dve od pet EU kompanija koje se bave veb prodajom izvestile su da su 2016. imale teškoća u trgovini preko interneta, posebno zbog troškova isporuke i/ili jezičkih barijera.

 

Većina (59%) EU kompanija koje primaju porudžbine preko vebsajta ili aplikacija, kako su navele, nisu imale problema sa veb prodajom u drugim članicama EU.

 

Ipak, 38% preduzeća je imalo poteškoće, uglavnom ekonomske prirode, poput visokih troškova isporuke ili vraćanja proizvoda (27%), tehničkih barijera (13%), prilagođavanja oznake proizvoda (9%) i-ili zbog nadležnosti suda u slučaju spora (12%).

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com