Finansijska pomoć EU Turskoj, kojom se nastoji pomoći u usklađivanju njenog zakonodavstva sa zakonima EU, dosad je imala samo ograničen učinak, navodi se u novom izveštaju Evropskog revizorskog suda (ECA). Iako je pomoć dobro osmišljena, u nedovoljnoj meri su uzete u obzir neke osnovne potrebe u sektorima vladavine prava i upravljanja, u kojima je ključne reforme već trebalo da su sprovedene, ocenili su revizori.

 

U oblastima u kojima je bilo više političke volje, kao što su carina, zapošljavanje i oporezivanje, projekti su pomogli u usklađivanju zakonodavstva Turske sa zakonima EU. Međutim, ti rezultati možda neće biti održivi, i to zbog poteškoća u trošenju finansijskih sredstava i nazadovanja u pogledu reformi.

 

Za financijsku pomoć EU Turskoj u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za period 2007–20.  planirano je više od devet milijardi evra.

 

Revizori su se fokusirali na prioritetne sektore vladavine prava, upravljanja i ljudskih potencijala (obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike), za koje je dodeljen iznos od 3,8 milijardi evra.

 

Utvrdili su da su ciljevi finansiranja koje je odredila Komisija bili specifični i usklađeni s pravnim okvirom.

 

Međutim, utrošenim sredstvima u stvarnosti je niz osnovnih potreba uzet samo u neznatnoj meri, ocenili su revizori. Reč je o nezavisnosti i nepristranosti pravosuđa, borbi protiv korupcije na visokom nivou i organiziranog kriminala, slobodi medija, sprečavanju sukoba interesa i jačanju spoljne revizije i civilnog društva.

 

Prema analizi koju je sprovela Evropska komisija, napredak u tim oblastima ne zadovoljava već nekoliko godina zbog nedostatka političke volje turskih tela, istakli su revizori.

 

"Od 2018. Komisija bi trebalao da bolje usmeri finansijska sredstva namenjena Turskoj u oblastima u kojima je reforme neophodne za uverljiv napredak prema pristupanju EU već trebalo da budu sprovedene”, izjavila je članica Europskog revizorskog suda zadužena za izveštaj Betina Jakobsen.

 

Revizori su utvrdili da je EK odlučila da podstakne reforme na nivou sektora, a ne samostalne projekte. Međutim, sektorske procene u nekim slučajevima nisu bile sveobuhvatne, posebno kada je reč o koordinaciji donatora, analizi budžeta i proceni uspešnosti.

 

Primena uslovljavanja u finansiranju može pomoći u podsticanju reformi, navodi se u izveštaju ECA.

 

Revizori su utvrdili da se EK, uprkos kontinuirano nezadovoljavajućem napretku, u maloj meri koristila uslovljavanjem za podršku reformama u prioritetnim sektorima.

 

Komisija je retko koristila mogućnost ponovne centralizacije upravljanja projektima ili korektivne mere ako projektni uslovi nisu ispunjeni. Nije se koristila ni mogućnost suspendovanja finansiranja u slučajevima nepoštovanja načela demokratije i vladavine prava.

 

Projektima obuhvaćenim revizijom sve u svemu su postignuta planirana ostvarenja, što je doprinelo usklađivanju zakonodavstva Turske sa zakonima EU i jačanju administrativnih kapaciteta, čak i ako je pritom često bilo kašnjenja.

 

Međutim, revizori navode da je održivost tih pozitivnih rezultata ugrožena, uglavnom zbog nedostatka političke volje, pri čemu je stanje pogoršano masovnim otkazima, suspenzijama javnih službenika i ograničenjima koja se nameću civilnom društvu.

 

Osim toga, zabrinjava i činjenica da je program finansiranja znatno kasnio zbog čestih zastoja u izradi i sprovođenju programa. To je dovelo do smanjenja iznosa sredstava i skraćivanja vremena koje turskim telima stoji na raspolaganju za sprovođenje budućih projekata, te će dodatno doprineti kašnjenju u sprovođenju konkursa i sklapanju ugovora.

 

Razlozi za ta kašnjenja bili su poznati: nedovoljni administrativni kapaciteti za pripremu projektnih predloga u nekim ministarstvima, prelaz na sektorski pristup i prekomerne fluktuacije osoblja u centralnoj službi koja upravlja većinom finansijskih sredstava EU utrošenih u Turskoj.

 

Revizori su dali niz preporuka za bolje sprovođenje pretpristupne pomoći Turskoj.

 

Rezultati revizije takođe će poslužiti kao izvor informacija za preispitivanje programa finansiranja u EK, kao i kod osmišljavanja budućih programa pomoći za zemlje kandidate za članstvo u EU.

 

Izvor: ECA

Foto: ECA