Svi novi automobili prodati u Evropskoj uniji od 31. marta će morati da imaju ugrađen specijalni sistem koji automatski poziva 112, broj za sve hitne službe, u slučaju ozbiljnije saobraćajne nesreće. Uvođenjem sistema i-Kol (e-Call), vreme odgovora hitnih službi biće skraćeno do 50%.

 

Kada biste doživeli saobraćajnu nesreću, ukoliko biste ostali bez svesti, morali biste da čekate da neko pozove pomoć, rizikujući da čekate veoma dugo, posebno u seoskim područjima.

 

Od 31. marta, vreme čekanja biće kraće, jer će automobili automatski pozivati hitne službe zahvaljujući senzorima smeštenim u vazdušnim jastucima. Svi novi modeli vozila moraće da budu opremljeni tom tehnologijom.

 

Evropska komisija podnela je taj predlog na osnovu podataka da svake godine 40.000 ljudi  pogine u saobraćajnim nesrećama, a 150.000 postanu invalidi. Evropski parlament je odobrio zakon 2015. i sada ističe trogodišnji prelazni period.

 

"Nažalost, broj smrtnih slučajeva na evropskim putevima je i dalje neprihvatljivo visok. Sa sistemom i-Kol, vreme odgovora hitnih službi biće skraćeno za 50% u seoskim područjima i 40% u gradskim sredinama, što će dovesti do smanjenja smrtnosti za, kako se procenjuje, 1.500 spasenih života godišnje", izjavila je češka poslanica Olga Senalova, koja je bila zadužena za predstavljanje tog predloga parlamentu EU.

 

Više od polovine (55%) smrtonosnih nesreća 2016. godine desile su se na putevima u područjima gde je potrebno više vremena da stigne pomoć. Cilj novog sistema je da ubrza intervencije tokom "zlatnog sata", odnosno prvog sata nakon nesreće kada su šanse za preživljavanje još velike.

 

Poziv će biti upućen preko broja 112 za hitne službe, koji funkcioniše na prekograničnoj osnovi.


Zaštita podataka

 

Predlog o uvođenju tog sistema izazvao je negodovanje aktivista za zaštitu ličnih podataka, koji su strahovali od zloupotrebe tehnologije, snimanja razgovora ili praćenja kretanja.

 

"I-Kol sistem otvara put privatnim službama da koriste podatke koje šalje vozilo i može da navede vlasti da koriste sistem da prate vozače. Zbog toga bi bilo ispravno da se dobije pristanak svakog vlasnika vozila da koristi sistem, ali ta mogućnost nije predviđena evropskim zakonom", izjavio je Jan Filip Albreht, portparol Zelenih u Evropskom parlamentu.

 

EP je, suočen s tim argumentima, dao garancije da sistem “treba da bude napravljen tako da nikakva razmena ličnih podataka ne bude moguća”.

 

Informacije koje se preuzimaju biće "minimalne", a uključivaće lokaciju nesreće, tip vozila i gorivo koje je korišćeno. Hitne službe takođe će znati da li je poziv upućen automatski ili ručno.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Pixabay.com