Projekat Saveta Evrope za pomoć izbeglicama kod priznavanja kvalifikacija proširen je i u njemu će sada biti devet zemalja. Nakon što je Evropu zahvatila izbeglička kriza, priznavanje diploma izbeglica postalo je jedno od važnijih oruđa za njihovu bolju integraciju u evropsko društvo. Evropski pasoš kvalifikacija mogu da koriste vlasti, institucije i poslodavci da bolje procene veštine izbeglica i pomognu im da izađu na tržište rada ili nastave obrazovanje u zemlji domaćinu.

 

Grčkoj, Norveškoj, Italiji i Britaniji, koje su učestvovale u prvoj fazi, u drugoj fazi trogodišnjeg projekta koju podržava UNHCR priključile su se Francuska, Nemačka, Holandija, Kanada i Jermenija, objavio je šef projekta Sjur Bergan i dodao: "Kada bežite iz svoje zemlje, da li razmišljate o tome da ponesete diplomu?".

 

"Brojne izbeglice nemaju dokumenta da potvrde svoje obrazovanje, neki čak ne mogu ni da stupe u kontakt sa svojim univerzitetima jer su zatvoreni ili zbog političkih razloga ne žele da šalju dokumenta onima u egzilu", rekao je prvi čovek Odeljenja za obrazovanje Saveta Evrope, prenela je agencija AFP.

 

Zahvaljujući projektu pokrenutom u martu 2017, pomoć su već dobile 73 izbeglice, uglavnom iz Sirije, Iraka i Avganistana. Njihove fakultetske diplome su priznate nakon testa i intervjua sa stručnjacima za obrazovni sistem iz zemalja porekla.

 

Specijalni pasoši omogućavaju izbeglicama da nastave obrazovanje ili nađu posao u struci.

 

"Važan korak u drugoj fazi biće da se ministri obrazovanja u svakoj od zemalja u programu ubede u validnost tih pasoša i otvore vrata izbeglicama", rekla je predstavnica UNHCR u Grčkoj Ksenija Pasa, preneo je EURACTIV.com.

 

Kako je saopštio Savet Evrope, nakon uspeha pilot projekta u 2017, uz podršku UNHCR u Grčkoj, Savet je pokrenuo novu fazu (2018-2020) evropskog pasoša kvalifikacija za izbeglice. Cilj tog projekta je da se procene obrazovni nivo, radno iskustvo i znanje jezika izbeglica na osnovu proverene metodologije, a s obzirom da ne postoji potpuna dokumentacija o njihovom obrazovanju.

 

Evropski pasoš kvalifikacija opisuje kvalifikacije izbeglice u formatu prihvatljivom i za zemlju domaćina ali i za druge, što znači da se kvalifikacije neće ponovo ocenjivati ako izbeglica pređe iz jedne u drugu zemlju Evrope.

 

Kako se navodi, UNHCR će nastaviti da identifikuje izbeglice u Grčkoj čije kvalifikacije mogu da budu procenjene, kao i da podržava program.

 

"Evropski pasoš kvalifikacija za izbeglice predstavlja verodostojnu procenu koju mogu da koriste visokoškolske institucije, poslodavci i drugi partneri u procesu integracije kako bi ubrzali integraciju onog koji taj pasoš ima u zemlji domaćinu", rekao je predstavnik UNHCR u evropskim institucijama Rolan-Fransoa Veil (Roland-François Weil).

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Savet Evrope