Poslanici Odbora Evropskog parlamenta za međunarodnu trgovinu odobrili su predlog za uspostavljanje evropskog "okvira" za kontrolu stranih ulaganja u EU. Njihov predlog deo je nastojanja da se odgovori na rast kineskih investicija i kupovinu kompanija u EU.

 

Članovi odbora su 28. maja sa 30 glasova "za" i šest "protiv" usvojili tekst kojim se ojačava predlog Evropske komisije i traži proširenje liste “kritičnih sektora” koji zahtevaju nadzor EU i za obavezu Komisije i članica Unije da deluju i sarađuju.

 

Ako taj tekst bude potvrđen na plenarnom zasedanju u junu, Evropski parlament će moći da započne pregovore sa Evropskim savetom koji zastupa države članice i sa Evropskom komisijom, sa ciljem da zakon bude usvojen do kraja 2018.

 

Francuska, Nemačka i Italija, zabrinute što strane firme, naročito kineske, uz jeftina ulaganja nelojalno kupuju stručno znanje i ključne tehnologije njihovih kompanija, odavno traže propise EU za filtriranje takvih operacija.

 

Međutim, neke liberalne zemlje poput Holandije, Irske ili Luksemburga veoma su nevoljne da se uvede takav mehanizam pod nazivom "skrining".

 

Države koje su imale koristi od kineskih investicija, među kojima Portugal, Malta ili Mađarska, mogle bi se takođe suprotstaviti tom predlogu.

 

Pod pritiskom francuskog predsednika Emanuela Makrona, Evropska komisija je u septembru prošle godine predstavila predlog ograničenog obima za uspostavljanje evropskog okvira za unapređenje saradnje država članica, ali bez ograničavanja.

 

Evroposlanici žele da ojačaju taj predlog tako što će predložiti da ako jedna trećina država članica smatra da strane investicije u jednoj državi članici ugrožavaju njihove interese, ta zemlja mora da se uključi u dijalog kako bi se rešio problem.

 

Pored toga, oni predlažu da ukoliko strana investicija predstavlja rizik za projekat ili program EU, Evropska komisija će morati objaviti mišljenje.

 

Poslanici su napravili dužu listu kritičnih oblasti koje moraju da budu pod nadzorom kada se sklapaju sporazumi, uključujući medije, izbornu infrastrutkuru, analize podataka, biomedicinu i automobile.

 

Predlog Evropske komisije imao je za cilj da koordinira odgovor EU da bi se zaštitili evropski strateški interesi i prednost u nekim oblastima tehnologije.

 

Poslanici su u svom predlogu stavili veći naglasak na investicije u kojima postoji državni uticaj ili koje imaju cilj prenos ključnih tehnologija u treću zemlju, što je direktna referenca na kineske državne kompanije koje kupuju evropske konkurente.

 

EU mora "zaštititi suštinsku evropsku imovinu", rekao je izvestilac teksta Frank Prust iz Evropske narodne partije.

 

"Kao pionir u strateškim sektorima, Evropa mora biti u stanju da ih zadrži", rekao je Prust.

 

Dodao je da se protivi “sumnjivim i štetnim invesitcijama”, posebno onim koji ispunjavaju političke ambicije u preuzimanju kontrole nad industrijama i tehnologijama.

 

“Bez upadanja u protekcionizam, vreme je da Evropa pokaže da nema više naivan stav o globalizaciji”, kazao je Prust.

 

Izvor: Beta, EURACTIV.com

Foto: EP