Od svih građana država Evropske unije Hrvati imaju najmanje poverenja u domaće pravosuđe i skoro 70% njih misli da je loše ili veoma loše stanje kad je u pitanju nezavisnost sudija i sudova, stoji u najnovijoj analizi Evropske komisije (EK). Prema nalazima EK, upućenim Evropskom parlamentu, Evropskom savetu i Savetu ministara EU, oko 80% Danaca i Finaca, a slično misle i Austrijanci i Holanđani, smatraju da je njihovo pravosuđe prilično ili veoma nezavisno.

 

Nepovoljno, slično Hrvatima o nezavisnosti pravosuđa misle i Slovaci, Bugari i Italijani, a i oko 45% Slovenaca smatra da je u njihovoj zemlji stanje sudstva i sudija, kad je reč o nezavisnosti, veoma loše ili loše.

 

U Rumuniji su mišljenja o samostalnosti sudija i sudova podeljena, 45% Rumuna smatraju da je nezavisnost pravosuđa dobra, a isti broj njih misli da je ugrožena.

 

Oko 60% Hrvata i blizu 50% Slovenaca su mišljenja da je nezavisnost sudstva zakinuta zbog pritiska vlasti i političara, a u takvoj oceni su im blizu i Slovaci, Bugari, Italijani, Španci, Poljaci, Litvanci i Portugalci.

 

Dok svega 5% Danaca, Finaca i Luksemburžana, a manje od 10% Šveđana i Iraca, samo nešto više Nemaca i Britanaca misle da vlasti i političari imaju upliva na samostalnost sudija i sudova.

 

Slovačke, hrvatske, italijanske, bugarske  i slovenačke kompanije imaju vrlo loše mišljenje, čak i do 70% njih, kad je reč o poštovanju zakona o privređivanju, odnosno nezavisnosti sudija i sudova.

 

Preko 80% danskih i finskih preduzeća, a samo nešto manje austrijskih, nemačkih, švedskih,  irskih i holandskih preduzetnika i firmi smatraju da su sudije i sudstva u njihovim zemljama pouzdana i bez spoljnih pritisaka.

 

Evropska komisija je u analizi za poslednje tri godine želela da naglasi da je "nezavisnost pravosuđa zahtev koji proizilazi iz člana 19 Ugovora iz Lisabona (temeljnog akta EU) o načelu istinske sudske zaštite" građana i kompanija u Uniji, kao i iz EU Povelje o temeljnim pravima.

 

Izvršno telo EU podvlači da nezavisnost pravosuđa "jamči za poštenje, predvidivost i izvesnost zakonskog poretka, što je važan elemenat za privlačne uslove za investiranje".

 

A, kako se dodaje, analiza upućena najvišim telima EU daje uvid u "niz pokazatelja o tome kako su organizovani pravosudni sistemi" u članicama Unije, a pokazuje i "određene tipove situacija u kojima je nezavisnost pravosuđa u opasnosti".

 

Izvor: Beta

Foto: Pixabay.com