Prioriteti rumunskog predsedavanja EU biće konvergencija i rast, bezbednost, zajedničke vrednosti i delovanje na globalnom nivou u okviru koga će Rumunija nastaviti rad na evropskom profilu Zapadnog Balkana, najavio je ministar zadužen za evropske poslove te zemlje Viktor Negresku. Rumunija će posle Austrije predsedavati EU, od 1. januara do 30. juna 2019, u vreme kada će se održati izbori za Evropski parlament i prvi samit šefova država i vlada EU posle izlaska Velike Britanije iz bloka.

 

Negresku je u intervjuu za EURACTIV.com rekao da će u centru rumunskog predsedavanja biti građani oko kojih će se graditi konsenzus.

 

"Jedinstvo evropske porodice, poštovanje, zajednički rad, to je za nas ključno. Govorićemo i o politikama za unapređenje života ljudi i raditi na ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj konvergenciji", istakao je Negresku.

 

U sklopu prvog prioriteta za konvergenciju i rast Bukurešt želi da govori o kohezionoj politici, konkurentnosti i povezanosti, kako digitalnoj, tako i u infrastrukturi.

 

Kada je reč o drugom stubu koji se tiče bezbednosti u Evropi, "radićemo na zaštiti granica i reformi Šengena nadajući se da će Rumunija ući u šengensku zonu", kazao je rumunski ministar.

 

U okviru trećeg prioriteta, uz nastavak rada na "već početom evropskom profilu Zapadnog Balkana", Rumunija će se baviti i Istočnim partnerstvom koje 2019. obeležava 10. godišnjicu.

 

Četvrti stub predsedavanja EU odnosi se na Evropu zajedničkih vrednosti u okviru koje Rumunija želi da oživi "nešto važno iz Evropskih ugovora, a to je dostojanstvo ljudi".

 

Negresku, bivši evroposlanik, kaže da je primetio da je Rumunima, ali i drugima koje je sretao širom Evrope, ljudsko dostojanstvo veoma važan koncept koji znači podršku građanima u svakodnevnom životu ali i omogućavanje pristupa prilikama.

 

Rumunski ministar za evropske poslove je kazao i da će Rumunija nastaviti rad na evropskom zakonodavstvu posle predsedavanja Austrije, kao i da će ubrzo po preuzimanju predsedavanja početi pripreme za evropske izbore.

 

"To je naše prvo predsedavanje i želimo da pokažemo da smo se mudro pripremili. U 2019. će biti 12 godina od naše integracije u EU i želimo da pokažemo da shvatamo šta znači pripadanje evropskoj porodici i kako možemo da igramo pozitivnu i aktivnu ulogu", istakao je Negresku.


On je podsetio da će se za vreme rumunskog predsedavanja dogoditi ključne stvari - Bregzit, evropski izbori, formiranje nove Evropske komisije, samit u Sibiu (na kome bi, prema najavama, trebalo da se definiše budućnost EU).

 

"Još jedan ključni događaj na koji se zaboravlja - u junu 2019. lideri EU odlučiće o strateškoj agendi za predstojećih pet godina i taj dokument je ključan za evropsku budućnost", rekao je rumunski ministar.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: EK