Evropski sud pravde (ECJ) presudio je da dizajn čokoladice KitKet (KitKat) nema pravo na zaštitu u okviru šeme zaštite intelektualne svojine EU. Tako su sudije EU presudile protiv odluke Službe za zaštitu intelektualne svojine EU (EUIPO) iz 2006. kojom je izgled KitKet čokolade registrovan kao trgovinski znak EU.

 

Švajcarska prehrambena kompanija Nestle žalila se na raniju odluku ECJ iz 2016. da se poništi trgovinska marka Kitketa ali je sada ta žalba odbačena.

 

Evropski sud smatra da izgled čokoladice ne treba da nosi trgovinski znak EU jer nije prepoznat kao "dovoljno karakterističan" u dovoljnom broju zemalja.

 

Iako Sud priznaje da je KitKet ispunio dovoljno kriterijuma u deset članica EU (Danska, Nemačka, Španija,  Francuska, Italija, Holandija, Austrija, Finska, Švedska i Britanija), to nije slučaj u Belgiji, Irskoj, Grčkoj i Portugaliji.

 

Nestle i EUIPO su se žailili da je insistiranje Suda da preispita slučaj od zemlje do zemlje bilo "nespojivo sa jedinstvenim karakterom" trgovinskog zanka EU i jedinstvenog tržišta.

 

Međutim, Sud je naveo da proizvod može da bude registrovan kod EUIPO samo ako se dokaže da je zadobio status "posebnog" tamo gde ga pre nije imao. Kako se navodi u odluci, KitKet to nije uspeo u "značajnom delu EU".

 

Sud je takođe odbacio žalbu Mondeleza, bivšeg Kadberi Švepsa, koji je kritikovao Sud zbog priznanja da je Nestleov proizvod osvojio "prepoznatljiv karakter kroz upotrebu" u deset članica EU.

 

Služba za zaštitu intelektualne svojine registruje gotovo 85.000 dizajnerskih rešenja godišnje na osnovu oblika, izgleda, uzorka i boje širokog spektra artikala, proizvoda i koncepata.

 

Zaštita na nivou EU omogućava kompaniji ili pojedincu da ospori slične projekte direktno u EUIPO ili pred nacionalnim sudovima.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta/AP