Stanovništvo Hrvatske značajno se smanjuje, sve je manje rođenih, a sve više umrlih, sve kasnije se stupa u brak i nikad nije bilo više odseljenih iz zemlje, pokazala je analiza demografskih trendova po objavljivanju konačnh podataka Državnog zavoda za statistiku za 2017. Podaci pokazju da je saldo migracije stanovništva Hrvatske s inostranstvom negativan od 2011. i da se najviše stanovnika odselilo u Nemačku.

 

Kako prenosi Hina, 2008. godine Hrvatska je, prema proceni, imala 4,3 miliona stanovnika, a krajem 2017. taj broj je smanjen za 204.300 , na 4,1 milion.

 

Statistički podaci takođe pokazuju da se na rađanje dece odlučuje sve manje građana. Posmatrano od 1998, zapaža se trend sve manjeg broja živorođenih, a prvi put je njihov broj pao ispod 40.000 u 2003, dok je 2017. živorođeno 36.600 beba.

 

Žene se za rađanje prvog deteta odlučuju sve kasnije, u proseku sa 29 godina, dok je 1990. taj prosek bio 24,3 godine.

 

Kada je reč o broju umrlih u 2017, umrlo je 53.477 osoba, što je za 3,8% više nego u 2016. godini.

 

Poslednjih 20 godina broj stanovnika Hrvatske se smanjuje. Negativni prirodni priraštaj veći od 10.000 prvi je put zabeležen 2002, a upravo je u 2017. zabeležen najnegativniji prirodni priraštaj u posmatranom razdoblju.

 

U 2017. sklopljeno je 20.310 brakova, od čega je 51,6% verskih, a 48,4% građanskih a najpopularniji mesec za zasnivanje bračne zajednice u 2017. bio je septembar, prenela je hrvatska agencija Hina.

 

Iako se negativni trend sklapanja brakova poslednjih godina menja, u proseku se sve kasnije stupa u brak. Već tradicionalno, muškarci ulaze u brak stariji od žena. Prosečna starost mladoženje 2017. bila je 31,3 godinu a mlade 28,6 godina.

 

U 2017. razvedeno je ukupno 6.265 brakova, što je manje za 11% u odnosu na 2016.

 

Od osamostaljenja Hrvatske do danas menjali su se trendovi i u migracijama. Od 2011. se beleži porast broja kako doseljenog, tako i odseljenog stanovništva. Od ulaska Hrvatske u EU broj doseljenih varira između 10.400 u 2013. i 15.600, koliko je zabeleženo u 2017. godini, ali broj odseljenih još izrazitije raste posebno od ulaska Hrvatske u EU.

 

Tako se u 2014. beleži 20.900 odseljenih, što je više za 36,7% nego u 2013.

 

U 2017. se iz Hrvatske odselilo 47.400 stanovnika.

 

Saldo migracije stanovništva Hrvatske s inostranstvom negativan je u celom posmatranom razdoblju od 2011. godine, a 2017. je bio 31.799. U navedenom razdoblju najviše se stanovnika Hrvatske odselilo u Nemačku, a tako je ostalo i tokom 2017.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta/Hina