Evropska komisija je dala zeleno svetlo za prodaju polovine slovenačke Nove Ljubljanske banke (NLB) do kraja 2018. i zatim još 25% do kraja 2019. Komisija je na osnovu novog paketa posvećenosti slovenačkih vlasti prodaji najveće slovenačke bankarske grupe zaključila da je pomoć NLB u skladu sa pravilima EU o državnoj pomoći.

 

Slovenačke vlasti su taj paket dostavile Komisiji sredinom jula.

 

Kako je 10. avgusta saopštila EK, Slovenija je čvrsto posvećna ambicioznom planu prodaje NLB a prodaja prve tranše od najmanje 50% plus jedna akcija biće realizovana do kraja 2018.

 

Slovenija je produžila rok za ključne mere iz programa i takođe ponudila preuzimanje novih obaveza kao kompenzaciju za odlaganje prodaje i restrukturisanje NLB.

 

"Pozdravljamo posvećenost Slovenije jasnom vremenskom okviru za prodaju. Zahvaljujući tome, EK je  odobrila novi slovenački plan obaveza oko NLB koji će obezbediti da ta banka bude održiv igrač na dugi rok na bankarskom tržištu Slovenije", istakla je evropska komesarka za konkurenciju Margrete Vestager.

 

Nove obaveze

 

Novi paket obaveza koji je predložila Slovenija uključuje striktne rokove za završetak prodaje 75% minus jedna akcija NLB.

 

Nakon prodaje najmanje 50% plus jedna akcija do kraja 2018, slovenačka vlada će smanjiti svoj udeo u NLB na 25% plus jedna akcija do kraja 2019.

 

Ukoliko Slovenija ne bude poštovala rokove, biće postavljen poverenik za prodaju koji će preuzeti proces prodaje.

 

Komisija je inače u odluci iz januara predložila poverenika za prodaju a sa ciljem daljeg unapređenja održivosti NLB.

 

Pored ostalog, predviđeno je i da NLB ne ulazi ponovo u poslovanja koja je prodala u sklopu plana restrukturisanja, poput liziniga, kao i da strogo poštuje zabranu akvizicija.

 

Novi paket obaveza uključuje i dodatne kompenzacijske mere koje će unaprediti održivost NLB i pomoći da se izbegnu nepotrebni poremećaji konkurencije na slovenačkom bankarskom tržištu.

 

Istraga EK zaključila je da je novi slovenački paket obaveza oko NLB dovoljan da ukloni sumnje Komisije oko dugoročne održivosti banke i poremećaja konkurencije na tržištu.

 

Na osnovu toga, Komisija je odobrila novi slovenački paket obaveza za NLB u sklopu EU pravila o državnoj pomoći, navela je EK.

 

NLB je najveća bankarska grupa u Sloveniji sa bilansom od 13 milijardi evra na kraju 2017.

 

Do sada je tri puta dokapitalizovana od strane države - 2011. sa 250 miliona evra, 2012. sa 383 miliona i 2013. sa 1,55 milijardi evra.

 

Prema prvobitnim planovima, Slovenija je trebalo da proda 75% minus jedna akcija NLB do kraja 2017.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta