Evropska unija 24. septembra se obratila Evropskom sudu pravde povodom spora oko reforme poljskog pravosudnog sistema. Evropska komisija je ocenila da "poljski Zakon o Vrhovnom sudu nije kompatibilan sa pravom EU jer podriva princip sudske nezavisnosti".

 

Komisija je takođe zatražila uvođenje privremenih mera koje bi se ogledale u vraćanju na stanje od pre 3. aprila 2018, kada je usvojen novi zakon.

 

Evropska komisija počela je u julu proceduru za podnošenje tužbe protiv Varšave. Tada je Komisija Varšavi uputila prvo upozorenje a pre današnje odluke u avgustu je uputila još jedno. Odgovor poljskih vlasti u oba slučaja nije uspeo da ublaži bojazni Komisije, navela je EK.

 

"Sprovođenje spornog režima za penzioisanje sudija Vrhovnog suda u Poljskoj je ubrzano i stvara rizik od ozbiljne i nepopravljive štete po nezaviosnost suda u toj zemlji i pravni poredak EU", ističe se u saopštenju Komisje i dodaje da je "nezavisnost nacionalnih sudova od ključnog značaja za funkcionisanje pravosudne saradnje između članica EU".

 

Prema spornom zakonu, starosna granica za odlazak sudija u penziju pomerena je sa 70 na 65 godina. To se odnosi i na prvu predsednicu Vrhovnog suda Malgoržatu Gersdorf čiji šestogodišnji mandat, prema poljskom Ustavu, traje do 2020.

 

Zbog tog zakona od 3. jula u prinudnu penziju je moralo da ode 27 od 72 sudija poljskog Vrhovnog suda, odnosno trećina sudija najvišeg žalbenog suda u zemlji u krivičnim i građanskim predmetima koji, pored ostalog, odlučuje o validnosti izbora.

 

Reforma Vrhovnog suda, kako se ocenjuje, predstavlja kulminaciju sveobuhvatne reforme poljskog pravosuđa kojom se vladajućoj partiji daju nove moći u odnosu na sud.

 

U Briselu se na taj zakon gleda kao na nasrtaj na vladavinu prava.

 

Varšava pak tvrdi da unapređuje neefikasan pravosudni sistem, kao i da se stavljanjem sudija pod kontrolu zakonodavne i izvršne vlasti doprinosi da sudovi budu odgovorni biračima.

 

Izvor: Beta, EURACTIV.rs

Foto: EK