Poljski premijer Mateuš Moravjecki izjavio je da nikoga u Poljskoj ne čudi što je Evropska komisija tužila Poljsku Sudu Evropske unije zbog reforme Vrhovnog suda i podsetio je da mnoge članice EU nisu poštovale neke od odluka tog suda. Predstavnici vlade najavili su da je Poljska spremna da pred Sudom EU brani reformu pravosuđa i ocenili da Evropska komisija nema pravo da traži retroaktivnu suspenziju odredbi Zakona o reformi pravosuđa.

 

Evropska komisija je 24. septemba saopštila da je uputila tužbu protiv Poljske nakon što je od jula vođen bezuspešni dijalog koji nije razvejao bojazni EU da nakon reforme poljski Vrhovni sud neće biti nezavisan od izvršne i zakonodavne vlasti.

 

Komisija je zatražila da se privremenom merom do presude obustavi primena nekih paragrafa Zakona o Vrhovnom sudu, konkretno da sudije ne moraju u prinudnu penziju.

 

"Nismo nešto začuđeni zato što svako ko se interesuje za to, zna da je Poljska duže vreme u sporu (sa Evropskom komisijom) oko reforme pravosuđa. Mi pokazujemo koliko je reforma pravosuđa kritično važna", kazao je 24. septembra Moravjecki.

 

Premijer je naglasio da je zanimljivo to da Evropska komisija traži da se retroaktivno izmeni suverena odluka poljskog parlamenta, ali nije konkretno odgovorio da li će vlada konzervativne stranke Pravo i Pravda poštovati presudu ako ona bude nepovoljna po Poljsku.

 

"Izjasnićemo se kada za to dođe vreme. Ja samo ističem da trenutno mnogo zemalja članica EU ne ispunjava presude Suda EU, što isto tako mora da se uzme u obzir i treba pitati i te članice", kazao je Moravjecki.

 

Portparolka poljske vlade Joana Kopćinjska kazala je da je Poljska spremna da pred Sudom EU brani reformu pravosuđa, a upozorila je da taj sud ne može da privremenom merom retroaktivno traži da se ne izvrše neke odredbe novog Zakona o Vrhovnom sudu, jer privremene mere mogu da se primene samo na buduće postupke.

 

Evropska komisija je još u julu započela proceduru za podnošenje tužbe protiv Poljske zbog Zakona o Vrhovnom sudu koji vidi kao atak na nezavisnost pravosuđa zbog pojačanog političkog uticaja na sudije i pomeranja starosne granice sa dosadašnjih 70 godina za sudije na 65 godina.

 

Zbog tog zakona u prinudnu penziju je od 3. jula moralo da ode 27 od 72 sudija Vrhovnog suda, odnosno trećina sudija najvišeg žalbenog suda u zemlji, a među njima i predsednica suda Malgožata Gersdorf, čiji šestogodišnji mandat prema ustavu traje do 2020. godine.

 

Reforma, međutim, predviđa da će sudije kojima to odobri predsednik Poljske Andžej Duda moći da ostanu na funkciji i nakon 65. godine starosti, što je u poljskoj i inostranstvu naišlo na oštru osudu kao pokušaj vladajuće stranke da preko šefa države probere podobne sudije.

 

Nepovoljna presuda Suda EU značila bi da Poljska mora da obustavi primenu novog Zakona o vrhovnom sudu i unese izmene, pod pretnjom finansijskih sankcija.

 

Izvor: Beta

Foto: Vlada Poljske