Novi podaci  Evropske komisije pokazuju da su carinske vlasti u 2017. zaplenile više od 31 milion falsifikovanih i krijumčarenih proizvoda na spoljnim granicama EU. Vrednost tih proizvoda u nelegalnoj prodaji premašuje 580 miliona evra. Falsifikovani proizvodi najviše stižu iz Kine.

 

Iako je ukupan broj proizvoda maji nego 2016, udeo falsifikovanih potencijalno opasnih proizvoda za svakodnevnu upotrebu, poput zdravstvenih proizvoda, lekova, igračaka i električnih aparata, najveći je i  iz te kategorije je 43% sve zaplenjene robe.

 

Gledano prema grupama proizvoda, najviše je falsifikovanih prehrambenih proizvoda, koji čine 24% zaplenjenih artikala. Slede igračke (11%), cigarete (9%) i odeća (7%).

 

Evropski komesar za ekonomiju i finansije, poreze i carine Pjer Moskovici istakao je da je carinska unija EU "na prvoj liniji" odbrane građana od falsifikovanih, kriumčarenih i ponekad veoma opasnih proizvoda.

 

Prema njegovim rečima, zaustavljanjem uvoza falsifikata u EU takođe se podstiču zapošljavanje i ekonomija u celini.

 

"EU podržava zaštitu intelektualne svojine i nastaviće da radi na zaštiti zdravlja potrošača, kao i zaštiti  biznisa od kršenja njihovih prava", istakao je Moskovici, objavila je Evropska komisija.

 

Kada je reč o vidu transporta kojim falsifikati stižu u EU, 65% zaplenjenih proizvoda do EU je došlo morskim putem, uglavnom u velikim kontejnerima. Sledi avio-saobraćaj, kako je prevezeno 14% falsifikata, a 11% je stiglo preko kurirske ili poštanske službe i to je uglavnom bila roba široke potrošnje naručena "onlajn", poput obuće, odeće, torbi i satova.

 

Kina je glavni izvor falsifikovanih proizvoda koji stižu u EU. U slučaju odeće, najviše falsifikata je iz Turske a kod mobilnih telefona, kertridža, tonera CD/DVD, stikera... iz Hongkonga i Kine.

 

Indija je vodeća zemlja porekla falsifikovanh, i potencijalno opasnih, lekova.

 

U 90% slučajeva zaplenjena roba je ili uništena ili su povedeni sudski postupci protiv onih koji krše propise.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/Uprava carine