Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker pozvao je Evropu da ustane protiv krajnje desnice, ali je upozorio da treba praviti razliku između "evroskeptika koji postavljaju pitanja i izražavaju svoje mišljenje i  glupih populista". Junker je u Briselu, u govoru pred predstavnicima više stotina evropskih regiona i gradova, naglasio da nije moguće graditi Evropu koja bi bila suprotstavljena državama i regionima.

 


"Evropa nisu samo Brisel i Strazbur, već je to svaki grad i region", rekao je Junker na otvaranju Evropske nedelje regiona i gradova, skupa na kojem će od 8. do 11. oktobra iskustva o regionalnom razvoju u EU razmeniti više od 6.000 učesnika, preneo je Euractiv.com.

 

"U Evropi je sve veći broj evroskeptika i oni žele da promovišu evroskeptične stavove. Sa njima treba razgovarati. Ne možemo graditi Evropu koja bi bila suprostavljena državama i regionima", rekao je Junker.

 

"Građani koji vole Europu, vole svoju zavičaj, običaje i različitost. Nema Evrope bez nacija i teritorija. Nacije i EU idu ruku pod ruku. Ne želimo nadilaziti nacije", dodao je Junker.

 

Predsednik Evropske komisije je podvukao da u Evropi postoje određeni problemi, poput klimatskih promena, koji ne poznaju ganice i koje države članice ne mogu same da reše. I upravo na tom polju, prema njegovim rečima, gradovi i regioni igraju ključnu ulogu.

 

"Bez saradnje i kohezije ništa u Evropi neće biti moguće", upozorio je luksemburški konzervativni političar.

 

I evropska komesarka za regionalnu politiku Korina Kretu podvukla je na skupu značaj saradnje sa gradovima i regionima i značaj politike kohezije.

 

Cilj kohezione politike EU je da podstiče uravnoteženiji i održiviji teritorijalni razvoj u EU i da, kroz strukturne i investicione fondove EU, smanji razlike među regionima i zaostalost zapostavljenih regiona.

 

"Gradovi i regioni su najvažniji partneri koje imamo", rekla je Kretu, dodajući da je evropska politika kohezije "mnogo više od ulaganja, već je koheziona politika solidarnost".

 

Evropska komisija je 2017. godine osnovala radu grupu koja treba da da preporuke kako bolje primeniti princip supsidijarnosti, kako bi se identifikovale oblasti u kojima EU može da vrati nadležnosti zemljama članicama i da u kreiranje politike intenzivnije uključi regionalne i lokalne vlasti.

 

Na tome su posebno insistirale pojedine države članice, uključujući i sadašnju predsedavajuću Saveta EU Austriju, a Junker je najavio da bi Evropska komisija do novembra mogla da izađe i sa nekim konkretnim rezultatima.

 

Junker je, međutim, rekao da nekada ima "utisak da se, kada se kaže supsidijarnost, kaže 'nesolidarnost'" i da "supsidijarnost ne može ići protiv solidarnosti".

 

On je ocenio da pojedine države članice naprosto ne raspolažu sredstvima za određene akcije i da je u tim situacijama potrebna akcija EU.

 

Narednih meseci Evropska komisija, parlament u Savet EU pregovaraće o novom dugoročnom budžetu EU, u kojem se od 2021. godine oštri rezovi, i do deset odsto, očekuju upravo u sredstvima za kohezionu politiku Unije, a Junker se saglasio sa predstavnicima regiona koji strahuju da rezovi prete  samom opstanku te politike.

 

Prema njegovoj oceni, to je ipak jedini način da se nađu sredstva za nove prioritetne probleme poput bezbednosti i migracija, a što zahtevaju zemlje članice.

 

"Ili te nove prioritete nećemo uključiti u budžet, ili ćemo izvršiti preraspodelu među svim potrebama i sprovesti rezove zbog novih prioriteta koje treba uključiti", rekao je Junker.

 

On je, ipak, naglasio da koheziona politika EU ostaje prioritet za Evropsku komisiju.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Evropska unija