U Nemačku se 2017. godine doselilo ukupno 499.000 stranaca više nego što se odselilo iz te zemlje, a među doseljenima je ponovo zabeležen porast broja građana iz centralne Srbije i sa Kosova, saopštio je nemački Savezni zavod za statistiku iz Visbadena. Prema podacima Zavoda, u Nemačku se 2017. doselilo ukupno 1.551.000 ljudi, u poređenju sa 1.135.000 koliko je tu zemlju napustilo. U tom broju povećao se udeo Nemaca koji su se vratili ili prvi put naselili u Nemačkoj, a smanjio broj Nemaca koji su na duži rok ili trajno napustili zemlju.Među doseljenima je 2017. bilo gotovo 90% stranaca, odnosno 1.384.000, a inostrani pasoš posedovalo je 865.000 odseljenih, tako da je saldo u korist doseljenih iznosio 499.000, prenela je agencija DPA.

 

 

U saopštenju se pojašnjava da statistika barata brojem osoba koje se u skladu sa važećim nemačkim zakonima prijave, odnosno odjave kod nadležnih službi za registraciju boravka.

 

Među pridošlicama, najviše ih je bilo iz zemalja Evropske unije, 239.000, a slede azijske zemlje sa 140.000, ostale evropske zemlje sa 60.000 i Afrika sa 35.000.

 

Višku tražilaca boravka iz članica EU doprinele su najviše Rumunija sa 73.000 osoba, Poljska sa 34.000, Hrvatska sa 33.000 i Bugarska sa 30.000 doseljenih.

 

Sa Balkana je, u poređenju sa 2016. godinom, ponovo bilo više doseljavanja ljudi u Nemačku nego odlazaka, pa razlika između prijavljenih i odjavljenih za Kosovo 2017. godine iznosi 8.000, za centralnu Srbiju 6.000 a za Makedoniju takođe 6.000.

 

Podaci Zavoda za statistiku pokazuju da se jako smanjio priliv doseljenika iz Sirije, Aganistana i Iraka.

 

Za razliku od 2016. godine, kada je iznosio 146.000, pozitivni saldo doseljenih iz Sirije u Nemačku je 2017. godine iznosio 60.000 ljudi. Za Irak i Avganistan je taj broj 2017. iznosio 16.000, odnosno 4.000 ljudi, a 2016. godine saldo je iznosio 48.000 Iračana, odnosno čak 56.000 Avganistanaca.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay