Vlada Velike Britanije usvojila je nacrt sporazuma o Bregzitu na 585 strana koji treba da obezbedi miran razvod od Evropske unije u martu 2019. godine i definiše period tranzicije koji treba da omogući da se dve strane prilagode promenama. Ključne odredbe  imaju za cilj da se izbegne tvrdi carinski režim na granici Republike Irske i Severne Irske, da se zaštite prava građana i obezbedi izmirenje britanskih dugovanja.Pitanje režima granice između dve Irske iskristalisalo se u 17 meseci dugim, intenzivnim i mučnim pregovorima kao glavna prepreka, uglavnom zbog nastojanja obe strane da očuvaju protok robe, ljudi i kapitala, i strahovanja da bi tvrd granični režim mogao da ugrozi mirovni proces u Severnoj Irskoj.

 

U dokumentu se definiše takozvani "backstop", zaštitni mehanizam zahvaljujući kojem bi granica na ostrvu ostala otvorena i nakon Bregzita i koji bi sprečio povratak graničnih kontrola izmeđe dve Irske i u slučaju da izostane dogovor dve strane o slobodnoj trgovini i posle isteka 21-mesečnog tranzicionog perioda.

 

Kako bi se raspršila zabrinutost Londona da će Severna Irska biti otrgnuta od ostatka Britanije, dve strane su postigle dogovor o jedinstvenoj carinskoj teritoriji.

 

Severna Irska bi u pogledu kretanja svih proizvoda, uključujući i poljoprivredne, pratila pravila EU o jedinstvenom tržištu. Na taj način bi severnoirska privreda imala neometani pristup jedinstvenom tržištu EU, a istovremeno i tržištu ostatka Velike Britanije.

 

Na zahtev Londona, Severna Irska će primenjivati sve odredbe jedinstvenog tržišta EU koje se odnose na električnu energiju.

 

Na zajedničkoj carinskoj teritoriji EU i Velike Britanije, izvoz britanske robe u svih 27 zemalja EU biće oslobođen svih tarifa i kvota. Kako bi se obezbedilo pravično tržišno takmičenje, u dokumentu postoje odredbe o državnoj pomoći, konkurenciji, oporezivanju, socijalnim i ekološkim standardima.

 

Obe strane imaju rok do 1. jula 2020. godine da formulišu sporazum koji bi zamenio zaštitni mehanizam. Ukoliko to do tada ne učine, tranzicioni period može da bude i produžen.

 

Po isteku tranzicionog perioda svaka strana može u bilo kojem trenutku da saopšti da takav aranžman više nije potreban, ali odluka o tome mora biti doneta zajednički.

 

Strane su se dogovorile i o tranzicionom periodu do 31. decembra 2020. godine, u kojem će biti primenjivano pravo EU kako bi nacionalne administracije i privrede imale vremena da se pripreme za nov oblik saradnje.

 

To znači da će Velika Britanija do tada nastaviti da učestvuje u carinskoj uniji i jedinstvenom tržištu EU.

 

Ona će i dalje imati pristup tržištu preostalih 27 članica EU, ali će morati da poštuje pravila o slobodnom kretanju robe, kapitala, rada i usluga.

 

Vlada Velike Britanije više neće imati pravo glasa o bilo kojoj odluci članica EU, Evropske komisije i Evropskog parlamenta.

 

Prema nacrtu sporazuma, prava više od tri miliona državljana EU koji žive u Britaniji, kao i oko milion Britanaca u zemljama Unije ostaće očuvana.

 

Ti građani i njihove porodice moći će da nastave da žive, rade i da se školuju pod istim uslovima kao i državljani zemlje domaćina, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima. Pravila sporazuma se odnose na sve građane koji se nasele u nekoj članici EU ili u Velikoj Britaniji do isteka tranzicionog perioda. Oni će očuvati i pravo na zdravstvenu zaštitu, penziju i druge socijalne benefite.

 

U dokumentu se apeluje i na pravično rešavanje pitanja zaostalog britanskog duga prema EU, koji London procenjuje na do 44 milijarde evra.

 

Nacrt sporazuma navodi da će otvoreni sporovi između privrednih subjekata i drugih pravnih lica dve strane biti rešavani pred zajedničkom komisijom, a u slučaju izostanka dogovora rešavaće ih nezavisna arbitraža.

U dokumentu je pažnja posvećena i pitanju Gibraltara, koje opterećuje odnose Španije i Velike Britanije.

 

Dogovorena je saradnja dve zemlje u oblasti prava građana,  policijskim i carinskim pitanjima, u ekologiji i proizvodnji duvana. Dogovor treba da obezbedi punu transparentnost u poreskim pitanjima, u suzbijanju finansijskih pravara, kjumčarenja i pranja novca.

 

Jedan od ciljeva sporazuma je i da se spreči promena ili gubitak prava 11.000 kiparskih civila koji na Kipru žive i rade na teritorijama pod suverenitetom britanskih vojnih baza. Prema dogovoru, na tim područjima i dalje će se primenjivati pravo EU, uključujući i ono koje se odnosi na oporezivanje, robu, poljoprivredu, ribarstvo, fitosanitarnu i veterinarsku zaštitu.

 

Pored ostalog, sporazum se bavi i povlačenjem Velike Britanije iz evropskog ugovora o nuklearnoj energiji Euratom, zaštitom intelektualne svojine u promenjenim okolnostima, kao i  pitanjima vezanim za brendove i robne marke sa zaštićenim geografskim poreklom.

 

Izvor: Beta,AFP

Foto: Beta/AP