Odbor za pravne poslove Evropskog parlamenta 20. novembra je usvojio predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, uspostavljanju bezbednog mehanizma za prijavljivanje prekršaja i merama protiv odmazde. Trenutno je zaštita uzbunjivača u EU neujednačena a potencijalna šteta je velika.

 

Usvojenim nacrtom garantuje se da uzbunjvači u EU mogu da prijavljuju kršenje zakona u oblastima izbegavanja poreza, korupcije, zaštite životne sredine i javnog zdravlja i bezbednosti bez straha od odmazde ili zastrašivanja, saopštio je Evropski parlament.

 

Evrposlanici iz Odbora za pravne poslove složili su se da iste mere zaštite moraju da važe i za one koji pomažu uzbunjivačima, npr. novinarima.

 

Kako bi se osiguralo da se potencijalni uzbunjivači osećaju bezbedno i da znaju koji su kanali prijavljivanja kršenja propisa, evroposlanici su se složili da se od članica zatraži da privatni i javni sektor uspostave adekvatne interne i eksterne kanale prijavljivanja, kao i da mesta za prijavljivanje (izveštavanje) osiguraju da će lice koje je prijavilo u roku od sedam dana dobiti obaveštenje da je njegov izveštaj primljen a u roku od dva meseca izveštaj o postupanju.

 

EP je naveo da će na licu koje prijavljuje iti da izabere kanal izveštavanja koji mu najviše odgovara, interni ili eksterni, zavisno od okolnosti.

 

U tekstu se eksplicitno zabranjuje odmazda a članice EU pozivaju se da preduzmu neophodne mere protiv odmazde prema uzbunjivačima. Evroposlanici takođe traže od članica da uzbunjivačima pruže informacije i besplatne savete, kao i pravnu, finansijsku i psihološku pomoć.

 

Izvestilac Viržini Rozijer (Virginie Roziere) iz grupe S&D rekla je da posle velikih afera, poput Luksliksa, i ogromnih teškoća sa kojima su suočeni uzbunjivači u Evropi, ova direktiva štiti pojedince koji govore za opšte dobro.

 

Ona je rekla i da je EP uneo značajna unapređenja u tekst Evropske komisije.

 

"Stvaranje jedinstvene i lako prepoznatljive javne službe u svakoj članici EU, koja će pružati besplatne poverljive savete onima koji nameravaju ili su već 'dunuli u pištaljku', uz pravnu i finansijsku pomoć, ključni su koraci da se obezbedi efikasna zaštita slobode govora", istakla je Rozijer.

 

Tekst je usvojen sa 22 glasa za, nijedan protiv i jedan uzdržani dok je odluka o početku pregovora usvojena sa 22 glasa za, nijedan protiv i dva uzdržana. Nakon što se u plenumu potvrdi pregovarački mandat, mogu da počnu pregovori sa ministrima EU kako bi se uobličila konačna verzija direktive.

 

Zaštita uzbunjivača u EU nije ujednačena ili je samo delimična. Samo deset članica - Francuska, Mađarska, Irska, Italija, Litvanija, Malta, Holandija, Slovačka, Švedska i Velika Britaniju pružaju uzbunjvačima sveobuhvatnu pravnu zaštitu.

 

U studiji iz 2017. godine rađenoj za račun Evropske komisije gubitak potencijalne koristi, koje nije bilo zbog nedostatka zaštite uzbunjivača, samo u javnim nabavkama, procenjuje se na između 5,8 i 9,6 milijardi evra godišnje na nivou EU.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto:  Pixabay.com