Video igre napravljene da testiraju i unapređuju socijalne i emocionalne veštine dece mogu da pomognu roditeljima i učiteljima da uoče probleme ali i deci da poprave svoje ponašanje i performanse u školi i kasnije u životu, ukazuju španski psiholozi. Oni su kreirali igricu koja nije dosadna i loše dizajnirana kao što su obično edukativne igre a koja i njima i roditeljima može da ukaže na eventualne probleme u ponašanju dece u ranoj fazi.

 

Zamislite da trčite u virtuelnom lavirintu progonjeni od vanzemaljaca i gubite. Da li će dete prekinuti igru ili pokušati opet i koliko puta? Odgovor većine dece je četiri ili pet puta, kaže dr Danijel Penja, klinički psiholog iz centra za psihologiju Alava Rejes u Madridu. Prema njegovim rečima, ako dete odustane posle prvog puta ili pak nastavi da pokušava iznova i iznova, to može da bude signal da ima problem sa upravljanjem frustracijom.

 

Trka kroz lavirint je samo jedan od scenarija Gominsa, aplikacije za igre koju su kreirali u psihološkom centru Alava Rejes (Reyes) sa ciljem da pomognu roditeljima da otkriju emocionalne ili socijalne probleme dece stare 4-12 godina.

 

"Onemogućavamo decu u video igri i zatim pratimo kako reaguju", kazao je Penja i dodao: "(U trci sa vanzemaljcima) deca sa problemom kompetentnosti odustaju ili prerano ili prekasno".

 

Penja kaže da je svrha aplikacije da se testiraju veštine, poput kontrole stresa, odlučivanja, emocionalnog prepoznavanja i tolerancije. Tokom igre aplikacija beleži odgovore deteta kako bi se ispitalo ponašanje. Tako npr. ponovoljeno pritiskanje nekog specifičnog dugmeta može da ukaže na probleme sa impulsivnošću.

 

Aplikacija takođe koristi veštačku inteligenciju da analizira izraze lica deteta dok igra igricu, objavio je časopis EU za istraživanja i inovacije Horajzon (Horizon).

 

Rezultati koji su, kako je rekao Penja, zasnovani na istraživanjima onoga što se smatra normalnim ponašanjem, pojavljuju se na delu aplikacije za roditelje i dvostruko se proveravaju i upoređuju sa podacima iz upitnika za roditelje o ponašanju deteta.

 

Aplikacija nije kreirana da zameni dijagnozu psihologa već predstavlja jednostavan način za početni pregled.

 

"Za emocionalne probleme poput depresije i anksioznosti, sasvim je pouzdana... Video igrice su pouzdanija alatka da se proceni dete jer je ono mnogo spremnije da kod kuće igra igricu nego da odgovara na mnogobrojna pitanja", istakao je Penja.

 

Misija

 

Svaki problem u igrici treba da doprinese unapređenju ponašanja deteta. Roditelji i njihova deca dobijaju zadatke, uključujući praktične aktivnosti i porodične igre, koji traju 7-20 dana a fokusirani su na specifične ciljeve. Npr. kod kontrole impulsivnog ponašanja, cilj je da se dete nauči strpljenju i značaju potrebe da se stane i razmisli.

 

Planirana su nova testiranja pouzdanosti aplikacije i dalja unapređenja i zatim izlazak na tržište, verovatno 2019.

 

Otkrivanje emocionalnih i socijalnih problema što je pre moguće veoma je značajno. Jedan raniji izveštaj pokazao je da petogodišnjaci sa pozitivnijim socijalnim ponašanjem, odnosno pro-socijalnim veštinama, imaju bolje obrazovanje, karijere i mentalno zdravlje i da su manje skloni zloupotrebi supstanci ili kriminalu u dobi od 25 godina.

 

Kompanija za digitalne usluge Atos koordinisala je projekat Prosocijalnoučenje (ProSocialLearn) u okviru koga su napravljene video igre koje treba da pomognu deci uzrasta 7-10 godina da unaprede socijalne veštine, uključujući timski rad, pouzdanost i emocionalnu inteligenciju.

 

Za korišćenje u školama razvijeno je sedam igrica od kojih su neke za dva igrača a cilj im je razvijanje poverenja i deljenje uspeha dostizanja cilja.

 

Učiteljima alatke omogućavaju da prate napredak dece tako da mogu da prilagođavaju sadržaj nastave njihovim potrebama.

 

Pilar Peres Bergansa (Perez Berganza) iz Atosa kaže da je glavna razlika između ovih i drugih edukativnih igrica to što sada psiholozi nisu angažovani samo u prvoj fazi projekta.

 

"Do sada je problem bio što su igrice za zabavu bile veoma dobre a one za učenje obično dosadne i ne baš dobro dizajnirane. Sada smo to prevazišli", rekla je Bergansa.

 

"Ako smo u stanju da unapredimo socijalne veštine dece i njihovu integraciju u školama... ona će imati manje problema da se kasnije integrišu kao odrasli i zaposleni", dodala je ona.

 

Tim je sproveo pilot studiju igrica u Italiji, Britaniji, Grčkoj i Španiji sa ciljem da uporedi socijalne veštine onih koji su igrali igrice sa onima koji nisu. Istraživanje je ukazalo na izvesno unapređenje percepcije samog sebe kod dece kada igraju a učitelji su bolje ocenjivali njihove socijalne veštine na kratak rok.

 

Takođe je tim napravio oruđa i smernice za druge koji žele da razvijaju pro-socijalne igre i radi na osnivanju spin-of (spin-off) kompanije koja će nastaviti taj rad.

 

Bergansa se nada da jačanje socijalnih veština dece kroz igrice može da pomogne da se smanji opasnost od socijalne isključenosti koja može da ima dugoročne posledice.

 

"Mislimo da možemo da unapredimo socijalne veštine dece i njihovu integraciju u školama, ona popravljaju i svoje rezultate u obrazovanju i na kraju imaju manje problema da se uključe u život odraslih", kazala je Bergansa.

 

Istraživanje je finansirala EU.

 

Izvor: Horizon-magazine.eu

Foto: Pixabay.com