Ako sve bude teklo po planu, građani Hrvatske će od juna 2019. godine vrlo jednostavno moći da ušetaju u apoteke u nekoliko zemalja Evropske unije, predaju svoju zdravstvenu legitimaciju i na recept podignu lek koji im je prepisao lekar. Hrvatska će se tako naći među prvim zemljama EU koja se aktivno pridružila projektu CEF eHelt (eHealth), procesu razmene podataka između evropskih pacijenata i zdravstvenih radnika, a koji je zvanično pokrenut ovih dana.

 

Tačnije, projekt je počeo u ponedeljak, 21. januara, između dve evropske države, Finske i Estonije, čiji pacijenti sada uz pomoć eRecepata lekove mogu podizati u susednoj državi. Hrvatska će se projektu pridružiti s prvom sledećom grupom zemalja u kojoj su Češka, Luksemburg, Portugal, Malta, Kipar, Grčka i Belgija, piše EURACTIV.hr.

 

Neizvesno je hoće li baš sve zemlje iz prve grupe stvarno do leta uspeti da osiguraju sve uslove pa je za sada najsigurnije da će prve sledeće u sistemu eHelta biti Hrvatska i Portugal.

 

Prema najavama Evropske komisije i odredbama Direktive o primeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj brizi, kompletna EU trebalo bi da bude pokrivena sistemom eHelt najkasnije do kraja 2021.

 

Kako su za Jutarnji list pojasnili iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), mogućnost podizanja lekova putem eRecepta u Finskoj, Estoniji i u početku najverojatnije Portugalu imaće oni Hrvati koji su prethodno u sistemu eGrađana dali pristanak za razmenu njihovih podataka sa zdravstvenim profesionalcima iz drugih zemalja EU.

 

Ti podaci odnosiće se na broj osigurane osobe, ime i prezime, pol, datum rođenja, broj polise dopunskog osiguranja te medicinske podatke, odnosno podatke o leku, ali i lekaru koji ga je propisao.

 

Stvar će, kažu u HZZO-u, funkcionisati tako da će hrvatski građanin ušetati, na primer, u apoteku u Portugalu, farmaceutu pružiti zdravstvenu ispravu, a on će zahvaljujući sistemu razmene podataka moći da očita ispravu i sa nje povuče eRecept i izda propisani lek.

 

Pacijent će potom u stranoj apoteci za izdani lek platiti njegovu punu cenu u toj članici EU, uzeti račun i po povratku u Hrvatsku predati ga HZZO-u.

 

Ako je reč o receptnom lijeku koji pokriva osiguranje, HZZO će na temelju računa potrošaču vratiti novac, i to kompletan trošak koji je imao u stranoj apoteci ako je taj lek jeftiniji nego u Hrvatskoj, a za lekove koji su u stranim zemljama skuplji, vratiće pun iznos cene leka u Hrvatskoj.

 

Razliku u ceni, dakle, snosiće pacijent, kao i kompletan trošak za lekove koji se izdaju na recept, a koje ne pokriva HZZO.

 

Izvor: EURACTIV.hr

Foto: Beta