Evropska komisija objavila je detaljne i praktične smernice o etičkim standardima za članove Komisije koji učestvuju u izbornoj trci za Evropski parlament u maju a koje garantuju usklađenu primenu revidiranog Kodeksa ponašanja za članove EK. Novi Kodeks ponašanja omogućava evropskim komesarima da aktivno učestvuju u izbornoj trci za EP i istovremeno obavljaju dužnosti komesara.

 

Predsednik EK Žan-Klod Junker je krajem 2016. predložio novi Kodeks ponašanja kako bi se komesarima, listom iskusnim i visokokvalifikovanim političarima, eksplicitno dopustilo aktivno učešće u izbornoj trci za EP, između ostalog u svojstvu vodećih kandidata (špicenkandidata) za funkciju predsednika EP, bez obaveze privremenog povlačenja s dužnosti u EK. Izmenjeni Kodeks ponašanja stupio je na snagu u januaru 2018.

 

"Od samog početka sam želeo da ova Komisija bude politička. Punu političku odgovornost za sve odluke ove EK snose komesari. Istovremeno, od njih očekujem da u potpunosti i lično budu u kontaktu s građanima. Aktivno učešće u predstojećim izborima za EP je neizostavan deo tog angažmana. Zato sam izmenio Kodeks ponašanja kako bi se komesarima omogućilo da učestvuju u izbornoj trci, a da pritom ne moraju da napuštaju EK, pod uslovom da svoje izborne aktivnosti drže strogo odvojene od svojih institucionalnih aktivnosti", rekao je Junker.

 

U smernicama se navodi da komesari koji učestvuju u izbornoj kampanji moraju da obaveste predsednika EK o tome i da osiguraju da zbog kampanje ne trpe njihove dužnosti kao komesara, posebno sada, kada EP i Savet završavaju brojne važne zakone.

 

Ističe se da komesari koji učestvuju u kampanji neće moći da koriste ljudske i materijalne resurse EK a kada govore u javnosti, moraće da razdvoje izjave koje daju u institucionalnom kapacitetu od onih koje daju kao učesnici kampanje. Isto će važiti i za objave na društvenim mrežama. Takođe komesari neće moći da koriste sajt Komisije u svrhu kampanje.

 

Smernice istovremeno jasno pokazuju da sva finansijska ili materijalna podrška kampanji i učesnicima mora biti usmerena na organizaciju kampanje.

 

Ukoliko dođe do situacije u kojoj bi mogao da se pojavi sukob interesa, komesar koji učestvuje u kampanji treba da obavesti predsednika EK koji će preduzeti potrebe mere.

 

Izvor: EU info centar/EURACTIV.rs

Foto: EK