Prva drumska isporuka evropske robe namenjene Kini uspešno je obavljena i predstavlja odličan signal da bi ambiciozni kineski projekat Pojas i put mogao da funkcioniše dvosmerno. Holandskom kamionu sa tovarom automobilskih maziva iz EU namenjenih kineskom tržištu bilo je potrebno svega 12 dana da prevali udaljenost od 7.400 kilometara od Nemačke do zapada Kine, preko Poljske, Belorusije, Rusije i Kazahstana.Azijska supersila Kina uz pomoć inicijative Pojas i put želi da se uključi u evropsko tržište, ali i Evropa želi da obezbedi da novi Put svile fukcioniše u oba smera, posebno nakon što je Kina ratifikovala konvenciju UN o Međunarodnom drumskom saobraćaju (TIR).

 

Kina je prvi međunarodni drumski transport robe ka Evropi prema pravilma TIR obavila 2018. godine za Poljsku, za svega 13 dana, i to nakon što su Kina i Kazahstan u septembru otvorile granični prelaz kod grada Korgasa.

 

Operater oba kamionska transporta bila je holandska kompanija Alblas, čiji diretor Sibe Alblas kaže da predviđa "sjajnu budućnost za drumski transport između Kine i Evrope" i da ova dva probna putovanja pokazuju da je ruta "spremna da postane potpuno operativna" u oba smera.

 

Alblas je ocenio da su troškovi isporuke "od vrata do vrata" i vreme koje iziskuje drumski transport "krajnje konkurentni u odnosu na druge vrste transporta".

 

Međunarodna organizacija drumskih transportera IRU saopštila je da bi drumski transport mogao da bude i 50% niži od avionskog, a da roba bude dopremljena deset dana ranije nego železnicom.

 

Od Nemačke do Kine kamion je vozio samo jedan vozač, a predstavnici IRU su rekli za EURACTIV da bi trajanje puta od 12 dana sa dvojicom vozača koji bi se menjali moglo da bude skraćeno i na osam dana.

 

Konvencija TIR postoji još od kraja 1970-ih godina, a sada kada između Evrope i Kine postoji drumski koridor na kojem se ona primenjuje, špedoteri se nadaju da će imati sve više koristi od međunarodnih pravila.

 

Kamion koji je u Kinu dopremio automobilska maziva na odredište je, upravo zahvaljujući tim pravilima, stigao sa zapečaćenim tovarnim prostorom. Dugo čekanje na carini je jedan od faktora koji najviše utiču na porast troškova drumskog saobraćaja, između ostalog i zbog nadnica vozača.

 

Kina je konvenciju TIR ratifikovala 2016. godine i od tada je primenjuje, ali je to zahtevalo obimne pripreme kao što su adaptiranje graničnih prelaza i obuka carinskih službenika za nove procedure.

 

Međutim, drumske prevoznike očekuje i ozbiljna borba sa drugim vidovima transporta. Predstavnici evropskih železnica prošle sedmice su izrazili uverenje da će do 2030. godine udvostručiti količinu prevezenog tereta.

 

Železnički operateri su 20. februara u Briselu upozorili i da je transport robe izvor oko 10% ukupne emisije CO2 u svetu, a da je glavni razlog to što se 75% tereta transportuje drumskim prevozom.

 

Rukovodilac belgijske kompanije za logistiku Lineas Gert Pauels ocenio je da će "bez drastičnih mera, emisija CO2 porasti za jednu četvrtinu, što će ućiniti nemogućim da se postigne ciljano smanjenje emisije od 49%". "Srazmerno će porasti i zagađenje vazduha, a uskoro ćemo biti zavek zaglavljeni u saobraćajnim gužvama", rekao je Pauels.

 

Udružene u koaliciju za unapređenje železničkog transporta robe, kompanije žele da podignu učešće evropskih železnica u prevozu robe sa 18% na 30%. "To će na sprečiti da na puteve do 2030. godine izbacimo još milion novih kamiona, od kojih bi 90.000 bilo u Belgiji", rekao je Pauels.

 

Koalicija je u akcionom planu pozvala kompanije za železničku logistiku da ojačaju svoju konkurentnost u odnosu na drumske prevoznike tako što će poraditi na frekvenciji prevoza, pouzdanosti, fleksibilnosti, cenama i uslugama.

 

Koalicija je, kada je reč o vladinim merama, istakla vlade Austrije, Nemačke, Holandije i Švajcarske, koje su "radikalno snizile cenu korišćenja železničke infrastrukture, odnosno naknada koje operater plaća za korišćenje pruge".

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Alblas