Izbeglice u Austriji kojima odbiju zahtev za azil biće deportovane čak i u slučaju kada su u programima obuke i obrazovanja. Stroga politika repatrijacije austijskog ministra unutrašnjih poslova mogla bi da dovede do burnih diskusija zbog primedbi industrije.

 

Austrijska vlada letos je saopštila da bi mladi tražioci azila čiji zahtev za azil bude odbačen mogli da završe obuku ili obrazovanje u Austriji. Međutim, ubrzo nakon toga je saopšteno da će biti deporovani odmah. To bi moglo da pogodi dve trećine od 1.043 mladih tražilaca azila koji su u programima obuke ili obrazovanja.

 

Samo sud može da da "boravište na humanitarnoj osnovi" a osnovu za takvu odluku daje austijski ministar unutrašnjih poslova. "Svaki poseban aranžman za nekog na obuci koji uključuje garantovano pravo da ostane do kraja obuke bio bi presedan koji bi za posledicu imao nove zahteve za izuzeće" od pravila, navodi se u internom radnom dokumentu.

 

Nakon što je javnost saznala za to, pojavile su se kritike. Posebno su glasni bili predstavnici industrije koja se žali da joj nedostaju kvalifikovani radnici u mnogim sektorima i ukazuje na veoma pozitivna iskustva sa mladim izbeglicama u programima obuke ili obrazovanja.

 

Tu je, pre svega, argument da nema smisla sklanjati te mlade ljude s posla usred kurseva i vraćati ih u zemlje porekla, piše Euraktiv Nemačka.

 

Mnogo više smisla ima dozvoliti izbeglicama da završe obuke tako da, kada se vrate u svoju zemlju, imaju mogućnosti za novi početak sa znanjem koje su dobili u Austriji. Drugim rečima, bila bi to razvojna pomoć u praksi, što je oblast kojoj je i tako potreban novi podsticaj.

 

Problematično na više načina

 

Diskusija o kampanji "Bolje obuka nego deportacija", koja je trajala neko vreme a zatim se primirila, sada bi ponovo mogla da se raspali.

 

Narednih nekoliko sedmica biće ključni za gotovo 700 izbeglica kojima je odbijen azil na sudu prve instance i koji bi zato uskoro mogli da budu deportovani.

 

Regionalni ministar Gornje Austrije Rudi Anšober iz partije Zeleni obratio se kancelaru Sebastijanu Kurcu rekavši da je krajnje vreme da se to važno pitanje nađe na dnevnom redu. Anšober je pozvao Kurca da to bude prioritet.

 

Argument je da je praksa deportacije problematična ne samo sa humane, već i sa ekonomske tačke gledišta.

 

Istraživanje ekonomiste Fridriha Šnajdera pokazalo je da deportovanje ljudi koji idu na obuke znači i ekonomsku štetu. Austrijska država navodno gubi oko 100.000 evra po svakom deportovanom koji je pohađao obuku.

 

Pored toga, mnogi od tražilaca azila su potrebni za zanimanja za koja nedostaje radna snaga. Anšober kaže da je kontradiktorno da "van zemlje tražimo obučene radnike dok se isteruju oni koji su već na obuci ili doškolovavanju u zemlji".

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Pixabay.com