U članicama EU za međunarodnu zaštitu u 2018. prvi put se prijavilo 580.800 tražilaca azila, za 11% manje nego godinu dana ranije i više nego upola manje nego rekordne 2015, kada ih je bilo 1,25 miliona. Sirijci, Avganistanci i Iračani zajedno su činili gotovo 30% onih koji su prvi put tražili azil.

 

Broj tražilaca azila u 2018. uporediv je sa 2014, godinom koja je prethodila velikom rastu za vreme migrantske krize 2015. i 2016.

 

Kako je 14. marta objavila Evropska statistička služba, najviše tražilaca azila zabeleženo je u Nemačkoj - 161.900 ili 28% ukupnog broja u EU. Slede Francuska sa 19%, Grčka sa 11 , Španija sa 9 , Italija sa 8 i Britanija sa 6%.


U odnosu na 2017, najveće povećanje broja ljudi koji prvi put traže azil zabeleženo je na Kipru, za 70%, u Španiji (60%), Belgiji (29%) i Holandiji (27%).

 

Istovremeno je pad ubeležen u Italiji, za 61%, Austriji (49%), Švedskoj (19%) i Nemačkoj (18%), objavio je Eurostat.

 

Sirija od 2013. drži prvo mesto po broju tražilaca azila u EU i u 2018. je prvi put azil tražilo 14% više Sirijaca nego 2017. Od 80.900 Sirijaca koji su se u 2018. prijavili za azil prvi put, 55% je to uradilo u Nemačkoj. Sirijci prednjače po broju prijava u osam članica EU.

 

Državljani Avganistana drugi su u EU po broju prijava za azil sa 41.000 tražilaca u 2018. Gotovo 29% Avganistanaca tražilo je azil u Grčkoj a Avganistanci su vodeći tražioci azila u pet članica.

 

Iračani su u 2018. činili 7% ukupnog broja tražilaca azila u EU pri čemu je u 41% tražilo međunarodnu zaštitu u Nemačkoj. Oni su bili najbrojniji tražioci azila u dve članice EU.

 

Među prvih deset po broju ljudi koji su prvi put tražili azil u EU bili su i državljani Turske (21.965 prijava ) i Albanije (19.025).

 

Gledano prema populaciji, najveći broj tražilaca azila registrovali su Kipar (8.805 na milion stanovnika), Grčka (6.051), Malta (4.276) i Luksemburg (3.694).

 

S druge strane, najmanji broj je registrovan u Slovačkoj (28 na milion stanovnika), Poljskoj (63), Mađarskoj (65) i Estoniji (68).

 

Na nivou EU u 2018. je bilo 1.133 tražilaca azila na milion stanovnika.

 

U članicama EU (izuzev Finske, za koju podaci nisu dostupni) na kraju 2018. na razmatranju kod nacionalnih vlasti bilo je 878.600 prijava za međunarodnu zaštitu. Godinu dana ranije bilo ih je 927.000.

 

Najviše nerešenih prijava na kraju 2018. bilo je u Nemačkoj - 384.800 ii 44% ukupnog broja u EU, a slede Italija sa 12%, Španija i Grčka sa po 9%.

 

Eurostat je pojasnio da se nerešenim prijavama za međunarodnu zaštitu smatraju sve koje su bile na razmatranju kod nacionalnih vlasti u posmatranom periodu bez obzira na to da li su u tom periodu i predate ili ranije.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta