Prvi izveštaj Evropske komisije o situaciji sa direktnim stranim investicijama u EU potvrdio je kontinuirani rast stranog vlasništva u kompanijama u ključnim sektorima i povećanje investicija iz ekonomija koje se brzo razvijaju, poput Kine. Rezultati izveštaja ukazuju na potrebu efikasnog sprovođenja nedavno usvojenog novog okvira EU za praćenje investicija.

 

U sklopu predloga o praćenju direktnih stranih investicija u EU predstavljenog u septembru 2017. Komisija se obavezala da radi detaljne analize stanja.

 

Evropska komesarka za trgovinu Seslija Malmstrem rekla je da izveštaj pruža sveobuhvatan pregled ulaganja u EU i otkriva neke važne trendove koje treba pažljivo razmotriti.

 

"Evropa je imala mnogo koristi od otvorene investicione politike ali mora da bude spremna da deluje ako su naša bezbednost i javni interes ugroženi. Zahvaljujući novom okviru za proveru direktnih stranih investicija, sada smo bolje opremljeni za suočavanje sa rizicima u budućnosti", istakla je komesarka.

 

S obzirom na činjenicu da više od 35% EU imovine pripada kompanijama u stranom vlasništvu, Unija je jedan od najotvorenijih režima za ulaganja u svetu.

 

Direktne strane investicije ulagača iz zemalja van EU na kraju 2017. dostigle su 6,29 hiljada milijardi evra i obezbeđuju Evropljanima 16 miliona direktnih radnih mesta.

 

Iako su tradicionalni investitori, poput SAD, Kanade, Švajcarske, Norveške, Japana i Australije, i dalje vodeći sa udelom od 80% u ukupnoj imovini stranaca u svim sektorima EU ekonomije, izveštaj je ukazao na neke značajne trendove, pored ostalog, da strano vlasništvo u EU kompanijama raste u poslednjih deset godina.

 

Ukazuje se i na snažan rast ulaganja od strane državnih preduzeća iz inostranstva poslednjih godina. Takve kompanije iz Kine, Rusije i UAE u 2017. godini su obavile tri puta više akvizicija nego deset godina ranije.

 

Navodi se i da je strano vlasništvo veliko u nekim od ključnih sektora, poput prerade nafte, farmacije, elektronskih i optičkih proizvoda i električne opreme.

 

U izveštaju se ukazuje i na povećanje investicija iz ekonomija koje beleže brz rast, poput Kine, u proizvodnju avio-industrije i specijalnih mašina, i Indije, u farmaceutsku industriju.

 

Navodi se i da "ofšor" investitori kontrolišu 11% stranih kompanija u EU i 4% sve strane imovine u EU. Njihovo prisustvo raste.

 

Prema oceni Evropske komisije, izveštaj je dao detaljan pregled porekla stranih ulaganja, sektorske i geografske raspodele, kao i karakteristika kompanija u stranom vlasništvu u EU. Na osnovu tih informacija, Komisija će nastaviti da prati trendove.

 

Predlog za osnivanje prvog EU okvira za praćenje direktnih stranih investicija predstavio je predsednik EK Žan-Klod Junker u obraćanju o stanju Unije 2017. Nakon što su ga 5. marta odobrile članice u Savetu i Evropski parlament 14. februara, novim EU propisom uspostavlja se okvir za praćenje investicija širom EU koji stupa na snagu u aprilu. Članice i Komisija imaće 18 meseci da uvedu neophodno za primenu novog mehanizma.

 

Pripreme su već počele, uključujući redovnu razmenu informacija i najboljih praksi sa članicama u posebnoj ekspertskoj grupi osnovanoj 2017.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com