Evropski parlament 26. marta je podržao predlog direktive kojom se od 2021. na nivou EU ukida polugodišnje pomeranje sata, a zemljama članicama prepušta odluka da li će se opredeliti za letnje ili "zimsko" računanje vremena. Nova direktiva ne znači automatsko ukidanje letnjeg računanja vremena u EU ni uvođenje "jedinstvenog vremena" u Evropi, već okončava praksu usklađenog pomeranja sata na nivou EU i omogućava državama članicama da odaberu vlastiti način računanja vremena.

 

Direktiva je usvojena sa 410 glasova "za", 192 protiv i 51 uzdržan, objavljeno je na sajtu Evropskog parlamenta.

 

Novi predlog stavlja van snage direktivu o letnjem računanju vremena po kojoj se poslednje nedelje u martu prelazi na letnje računanje vremena pomeranjem kazaljki jedan sat unapred, dok se poslednje nedelje oktobra vraća na standardno računanje vremena pomeranjem kazaljki jedan sat unatrag.

 

Primena nove direktive započinje s 1. aprilom 2021. pa bi poslednje zajedničko pomicanje sata trebalo da bude  poslednje nedelje u martu 2021. Države članice koje se nakon tog razdoblja opredele za takozvano zimsko računanje vremena trebalo bi satove definitivno da promene poslednje nedelje u oktobru 2021.

 

Evropska komisija trebalo bi da podnese izveštaj Parlamentu i Savetu o evaluaciji primene nove direktive najkasnije do 31. decembra 2025.

 

Ukoliko Komisija utvrdi da nova rešenja mogu značajno i trajno ometati pravilno funkcionisanje jedinstvenog tržišta, ona može podneti predlog za odlaganje primene nove direktive za najviše 12 meseci i podneti novi zakonodavni predlog, stoji u saopštenju.

 

Evropska komisija objavila je u avgustu 2018. rezultate javnog savetovanja u kojem je učestvovalo 4,6 miliona evropskih građana. Velika većina, njih 84%, izjasnila se da treba odustati od pomeranja sata, a većina unutar te većine želi da se zadrži letnje računanje vremena tokom cele godine.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta/Hina