Program EU za borbu protiv poreskih prevara Fiskalis (Fiscalis) dobio je podršku evroposlanika koji su na poslednjoj sednici Evropskog parlamenta u ovom sazivu izglasali izmenjenu verziju programa sa većim budžetom. Izmenama je predviđeno da se objavljuju prekidi saradnje između poreskih vlasti i da se poreski zvaničnici zemalja u razvoju i onih koji beleže brz rast pozivaju da se priključe zajedničkim programima obuke.

 

Trenutno prekidi u saradnji ne moraju da se objavljuju.

 

EP je 17. aprila odlučio da je u okviru narednog sedmogodišnjeg budžeta za period 2021-2027. za program Fiskalis potrebno 339 miliona evra. To je za 10% veći budžet nego što je nedavno procenila Evropska komisija.

 

"Do sada smo ulagali novac u saradnju ali smo malo znali o pravim problemima", rekao je za EURACTIV izvestilac za program, evroposlanik Zelenih Sven Gigold.

 

Tim sporazumom "programu Fiskalis je omogućeno da pruži dodatnu podršku članicama da zajednički traže inovativna rešenja za probleme sa kojima se suočavaju njihove poreske administracije", rekao je evropski komesar za poreze i carine Pjer Moskovisi.

 

Upotreba novih tehnologija može "izuzetno pozitivno" da utiče na borbu protiv izbegavanja poreza i utaje, dodao je evropski komesar.

 

Prema budžetu EU za 2014-2020, za te projekte u članicama EU i kandidtima opredeljeno je 223 miliona evra. Iako je to relativno mali budžet, program ima veliku dodatu vrednost, istakao je Moskovisi.

 

Samo u 2015. je Fiskalis podržao članice EU da istraže potencijalne zahteve za povraćaj poreskih potraživanja u vrednosti većoj od 590 miliona evra.

 

Od povećanja budžeta za program neće imati koristi samo članice EU, već i zemlje u razvoju i zemlje koje beleže brz rast čiji predstavnici će sada moći da učestvuju na zajedničkim kursevima za obuku zaposlenih u poreskim organima.

 

Program je usmeren samo na saradnju između vlasti jer je za efikasnu borbu protiv izbegavanja poreza i utaje potrebno usklađivanje poreskih propisa, objašnjava Gigold.

 

Pored ostalih, treba da budu izmenjeni sistemi poreza na dodatu vrednost (PDV) jer kompanije često dobijaju refundaciju poreza za transakcije za koje PDV nikada nije plaćen.

 

Komisija procenjuje da članice EU sada gube 50 milijardi evra zbog prevara u toj oblasti.

 

"Predlog za promenu sistema sada je u rukama Saveta EU", kazao je Gigold. Isto se odnosi na specifičnu za svaku zemlju transparentnost poreza na dobit kompanija i jedinstvene osnovice za procenu poreza.

 

S obzirom na približavanje evropskih izbora, Gigold očekuje slabljenje borbe protiv poreskih prevara jer sve veći broj konzervativaca ulazi u savezništvo sa evroskeptičnim snagama koje nisu pokazale spremnost za zajedničke akcije protiv izbegavanja poreza u Evropi.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Shutterstock.com